Shutterstock
Megalodon

Mystisk hai-kirkegård oppdaget på havets bunn

5,4 kilometer nede i Det indiske hav har forskere funnet flere hundre forsteinede rester fra ulike haiarter – blant annet stamfaren til et av de største rovdyrene som noen gang har patruljert verdenshavene.

I første omgang trodde de australske forskere at de hadde trukket opp et nett fullt av søle og sedimenter fra bunnen av Det indiske hav, vest for Australia. Men så så de bedre etter.

For inne i nettet, som hadde vært hele 5,4 kilometer nede under havets overflate, fant de hele 750 fossile haitenner. Noen av dem var flere millioner år gamle og tilhørte stamfaren til et av de største monstrene som noen gang har regjert verdenshavene: Megalodon.

Hajtænder fra Australien

Forskerne fant i alt 750 haitenner fra en havdybde på omkring 5,4 kilometer. Noen av tennene stammer fra nyere haiarter som hvithai og makrellhai, mens andre er flere millioner år gamle.

© Museums Victoria-Ben Healley

Havets største rovdyr

Den mystiske haikirkegården ble oppdaget av forskere fra Australias nasjonale forskningorgan CSIRO i forbindelse med studier av to nye havparker omkring 2500 kilometer fra vestkysten av Australia.

Forskerne som står bak oppdagelsen, forklarer at de 750 ulike haitennene stammer fra en blanding av haiarter, blant annet hvithai og de raske makrellhaiene.

Men også fra fortidshaier, som for eksempel den direkte stamfaren til en av havets største rovdyr, megalodon, som døde ut for omkring 3,5 millioner år siden og kunne ha en vekt som svarer til 18 fullvoksne hannelefanter.

Tenner er eneste spor

Haiskjeletter består av brusk, som raskt brytes ned, og derfor er tenner viktig når man skal nøste opp haienes om lag 450 millioner år lange historie.

De australske forskerne har ingen opplagte forklaringer på hvorfor så mange tenner har samlet seg i det samme geografiske området. Men en av teoriene er at det har vært dypere vann her.

Ifølge forskerne viser oppdagelsen at vi fortsatt har mye å lære om hva som skjer på de dypeste og vanskeligst tilgjengelige områdene av havbunnen.