Tar oksygenet slutt noen gang?

Forbrenningen av fossilt drivstoff gir mer CO? og mindre oksygen. Kan vi risikere oksygenmangel?

Det er neppe noen fare for å dø av oksygenmangel. Jordatmosfæren inneholder bare cirka 0,04 prosent CO?, men cirka 21 prosent oksygen, og selv i de verste fremtidsvisjonene stiger mengden CO? bare til cirka 0,1 prosent. Men økt CO? gir en drivhuseffekt som er langt verre, for store klimaendringer kan bety skogdød. Hva det vil bety på lang sikt i det totale oksygen- og karbonregnskapet, er det vrient å svare på, men vi trenger neppe være redde for at vi ikke skal klare å trekke pusten ordentlig. Global oppvarming vil imidlertid gi økt luftforurensning. Flere vil bli rammet av luftveissykdommer som astma, og forskere ved Stanford University har regnet seg frem til at luftforurensningen på verdensbasis vil bety 20 000 flere dødsfall i året for hver grad temperaturen på Jorden øker.