Shutterstock

Sulten nanosvamp kan redde dyreliv fra oljeforurensning

Forskere har utviklet en billig og bærekraftig nanosvamp som kan suge opp 30 ganger sin egen vekt i olje fra havet – uten å være til fare for dyrelivet.

Oljesøl er en av de største katastrofene som kan ramme kystområder. Dessverre skjer det altfor ofte, og dessverre er oppryddingsarbeidet både dyrt, ineffektivt og skadelig for dyreliv.

Nå har en gruppe forskere – ledet av Northwestern University i USA – utviklet en intelligent svamp som målrettet kan suge opp 30 ganger sin egen vekt i olje uten å suge opp vann.

Når svampen er mettet av olje, kan den bare vris, før den igjen er klar til bruk uten å miste effekten.

Se hvordan svampen suger opp olje uten å la seg tynge av vann:

Video

Kan gjenbrukes mer enn 25 ganger

Den banebrytende oppfinnelsen er et magnetisk, olje-tiltrekkende og vannavvisende nanobelegg som påføres en vanlig svamp. Belegget består av et karbonbasert materiale som har en enorm mengde små porer som binder olje, mens vann bare passerer.

Belegget gjør på den måten svampen «intelligent» fordi den blir i stand til å sortere vann og olje av seg selv.

Porene holder på oljen helt til svampen klemmes, og prosessen kan gjentas mer enn 25 ganger, noe som gjør svampen mer gjenbrukbar enn mange andre opprydningsverktøy.

Det mest imponerende ved oppfinnelsen er kanskje at belegget kan brukes på alle vanlige svamper, som dermed får superkrefter. De kan bare dyppes i belegget og tørkes før de er klare til bruk. Det gjør teknologien billig og lett å skalere.

Derfor mener forskerne også at oppfinnelsen kan være et gjennombrudd – ikke bare for opprydningen etter oljesøl – men også som foregangsteknologi for lignende svamper som kan suge andre uønskede partikler ut av vann og luft.

Nanosvampen kan for eksempel fylles i lenser som senere kastes ut i oljeforurenset vann. 12 tommer svarer til vel 30 centimeter.

© Northwestern University

Skader ikke dyr og havmiljø som kjente metoder

Den nye oljesvampen kan på sikt bli et bærekraftig alternativ til de opprydningsmetodene vi kjenner i dag: kjemisk nedbrytning, brenning av oljen, avskumming fra vannoverflaten eller fjerning med absorberende materialer.

Samtlige løsninger har ulemper. Kjemisk nedbrytning er skadelig for dyrelivet, brenning slipper ut CO2, avskumming fungerer ikke i høy sjø, og absorberende materialer er dyre og ikke gjenbrukbare.

Den nye svampen er derimot billig, gjenbrukbar, og den skiller oljen og vannet uten å gjøre skade på miljøet eller dyrelivet.