SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Sprøytemiddel skal gjøre naturen brannsikker

KAMPEN FOR KLIMAET: En ny væske kan sprøytes på vegetasjonen i utsatte områder og forhindre at over 80 prosent av skogbrannene oppstår.

Australia, Sør-Amerika og de vestlige delene av USA har de siste årene opplevd en voldsom stigning i antallet skogbranner. Bare i California ødelegges nå fem ganger større områder av skogbranner enn for bare 50 år siden.

Nå har forskere fra Stanford University i USA funnet opp en brannhemmende væske som kan hindre at mange av brannene oppstår.

Brannhemmende væske klistrer seg til gresset

Skogbranner oppstår som regel i lav vegetasjon, som gress. En ny brannhemmende væske kan klistre seg til gresset i månedsvis og gjøre det vanskelig for ilden å etablere seg.

© SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Væsken legger seg som en film

Den brannhemmende væsken (grønn) flyter ut og danner en film på overflaten av gresstråene (gul).

© SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Filmen virker som isolering

Ved brann endres væsken til en barriere av karbon (grå) som både isolerer mot varmen og forhindrer at oksygen (blå) kommer til.

Sammen med brannmyndighetene har forskerne gjennomgått data for 305 000 branner som har herjet California gjennom de siste ti årene.

84 prosent av dem var antent langs veier og andre trafikkerte steder, typisk i tørt gress og annen lav vegetasjon.

Det innebærer at de aller fleste brannene kan unngås hvis bare høyrisikosonene kan gjøres mer brannsikre. De kjente brannhemmende væskene har den svakheten at de mister virkningen så snart vannet i dem fordamper.

Derfor utviklet forskerne en mer tyktflytende væske, nærmest som en klissete gele, som er mer holdbar. Når den sprøytes ut over for eksempel en eng, legger den seg som en film på gresstråene.

Slik virker den brannhemmende væsken

© SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Usprøytet gress

Et minutt etter antenning

© SHUTTERSTOCK/Anthony C. Yu et al./PNAS

Sprøytet gress

Et minutt etter antenning

I tilfeller av brann får varmen ingrediensene i geleen til å reagere med hverandre. Resultatet er et lag av isolerende karbon som holder både varme og oksygen unna gresset, slik at ilden raskt dør ut.

Gelen beskytter mot brann gjennom hele tørkesesongen, og den skylles først vekk når tørken avløses av kraftig regn.