Shutterstock

Roboter av pollen kan fjerne kvikksølv fra vannet vårt

Pollen fra noe så vanlig som løvetann og solsikker kan bygges om til billige og holdbare mikroskopiske roboter som kan fjerne tungmetaller fra spillvann. Det viser ny tsjekkisk forskning.

Spillvann fra fabrikker inneholder ofte kvikksølv, som er giftig for mennesker og mange av naturens økosystemer.

Normalt fjerner man kvikksølv fra vannet ved å filtrere det, tilsette aktivt kull, gjennom omvendt osmose eller lignende prosesser. Men det er dyrt og tidkrevende.

arbeider Martin Pumera fra University of Chemistry and Technology i Tsjekkia, sammen med sine kolleger, med et smart og billig alternativ.

Pollen kan binde kvikksølv

Visse typer av pollen har en naturlig evne til å adsorbere kvikksølvioner, som bindes til pollenkornets overflate. Det har fått forskerne til å eksperimentere med å bygge om de små pollenkornene til mikroroboter som blant annet kan brukes til rensing av spillvann.

Forskerne brukte 9 ulike typer pollen: løvetann, furu, lotus, solsikke, valmue, kamelia, kråkefot og dunkjevle. Først renset de pollenkornene. Så festet de platinapartikler på den ene side av hvert korn.

Deretter ble platina-pollen-hybridene lagt i kvikksølvforurenset vann tilsatt hydrogenperoksid. Når platina reagerer med hydrogenperoksid, brytes hydrogenperoksidet ned, og det dannes bobler.

Boblene fungerer som en kjemisk motor som driver mikrorobotene rundt i vannet. Dermed kommer robotene i kontakt med flere kvikksølvpartikler.

Mini-roboter fjerner 80 prosent av kvikksølvet

Etter to timer i det forurensede vannet hadde samtlige pollentyper adsorbert minst 80 prosent av kvikksølvet.

Pollen fra dunkjevle og kråkefot var mest effektive og fjernet omkring 90 prosent, mens lotusblomstens pollen beveget seg raskest, med om lag 78 centimeter i timen.

Pollen er en av verdens mest stabile strukturer, som kan overleve i millioner av år under tøff behandling, og det koster nesten ingenting.

Derfor kan pollen-mikroroboter vise seg å bli et billig, stabilt og bærekraftig alternativ til tradisjonelle rensemetoder.

© Getty Images

Derfor er kvikksølv farlig

Tungmetallet hoper seg opp i næringskjeden og kan for eksempel bevege seg fra forgiftede alger i vann til krepsdyr og derfra til fisk og mennesker.

Kvikksølv kan hemme sentralnervesystemet og føre til lammelser og er spesielt skadelig for gravide fordi det binder seg til fostrets hjerneceller og kan medføre hjerneskade.