Shutterstock

Renere luft redder 1,5 milliarder fugler

Vi har klart å fjerne en farlig gass fra jordoverflaten, slik at hundrevis av millioner av spurver, finker og løvsangere igjen kan puste lettet ut.

Over de siste 40 årene har 1,5 milliarder fugler blitt reddet i Nord-Amerika som direkte konsekvens av strammere regulering av ozonforurensning. Det svarer til 20 prosent av den samlede fuglebestanden.

Den overraskende konklusjonen stammer fra en studie foretatt av forskere ved Cornell University og University of Oregon i USA.

Ozon-reguleringen ble ikke innført for å redde fugler, men for å beskytte mennesker. Det er med andre ord snakk om en heldig bivirkning.

Ozongass angriper luftveiene

Ozon finnes naturlig i stratosfæren, der den henger som et beskyttende lag som absorberer solens farlige UV-stråling.

Men ozon kan også oppstå nede ved jordoverflaten, når nitrogenfiltre og flyktige organiske forbindelser – som begge slippes ut av oss mennesker fra biler, fabrikker og lignende – går i forbindelse med hverandre.

Og når ozon pustes inn av mennesker og andre dyr, er ikke gassen lenger beskyttende – den er direkte farlig for luftveiene våre.

Ozon består av tre oksygenatomer, og de kan sette i gang en oksidasjonsreaksjon hvis de kommer i kontakt med de ulike molekylene som sitter i luftveier og slimhinner.

De kjemiske båndene mellom molekylene kappes over og rearrangeres på nye måter med de ekstra oksygenatomene – og det kan føre til akutt betennelse.

Slimhinnene mister litt av evnen til å beskytte mot mikrober og giftige kjemikalier, og som forsvar begynner luftveiene å kompensere ved å trekke seg sammen og produsere beskyttende væske. Det gjør det vanskeligere å trekke pusten.

Uten inngrep: 4,5 milliarder fugler ville være borte vekk

Forskerne fra USA sammenlignet antallet fugler i ulike regioner over de siste 15 år med luftkvalitetsmålinger og politiske inngrep i de vedkommende regionene.

De fant en klar sammenheng mellom regulering av luftkvalitet og antallet fugler.

Selv om de nordamerikanske fuglebestandene har falt med tre milliarder siden 1970, mener forskerne at tallet ville ha ligget på 4,5 milliarder uten den strammere ozon-reguleringen.

Ozonforurensning rammer særlig de små trekkfuglene – spurver, finker, løvsangere – som utgjør 86 prosent av USAs fuglebestand.

I tillegg til skaden på fuglenes luftveier har ozon også en skadelig effekt på de insektene og plantene som utgjør fuglenes matvaregrunnlag.