Shutterstock

Pottetrente kyr skal skåne miljøet

For å redusere forurensningen fra kyrs etterlatenskaper har forskere utviklet en metode for å lære dem å gå på toalettet.

I landbruket slipper kyrne avføring og urin fra seg i fjøset eller på beitet.

Det kan forurense jord og grunnvann, og ammoniakk brytes ned til gassen dinitrogenoksid – også kjent som lystgass – som er en kraftig drivhusgass.

For å komme forurensningsproblemet til livs har en internasjonal forskergruppe nå utført vellykkede forsøk med å pottetrene kalver.

ko, toilet

I forsøket fikk kalvene en belønning for å bruke det spesielle kutoalettet.

© FBN

I et forsøksfjøs innredet forskerne et eget toalett til kalver der etterlatenskapene kunne samles opp og senere fjernes på forsvarlig vis.

Kyr er vanligvis ikke flinke til å holde seg, så som en del av opplæringen fikk dyrene en belønning for å besøke det riktige stedet. Hvis de tisset ved siden av, ble de i stedet truffet av en stråle kaldt vann.

Metoden virket etter hensikten. Av de 16 kalvene i forsøket klarte 11 å bruke toalettet på bare et par uker. Det er en høyere suksessrate enn når små barn skal lære å gå på toalettet.

VIDEO: Se en kalv bruke toalettet.

I moderne fjøs finner kyr selv veien til melkemaskinen når de trenger å kvitte seg med melken.

Forskerne håper at ku-toalettet på samme måte kan bli en fast innredning i fjøset, til nytte for både miljø, bønder og kyrne selv.