The University of Queensland
Zophobas morio

Plastspisende superlarver kan hjelpe med å løse avfallskrisen

Den spiser seg gjennom isopor med uhemmet appetitt. Og forskere håper nå at zophobas-larvens underlige matvalg kan bryte ned plastmaterialet og sende det tilbake i naturens kretsløp.

Vitenskapen jobber på spreng med å finne mulige løsninger på den globale avfallskrisen, og kanskje kan den få en håndsrekning av zophobas-larven, som også går under navnet kjempemelorm, og som blir brukt som fôr.

En gruppe forskere ved universitetet i Queensland i Australia har funnet ut at den spesielle larven kan overleve på en diett som utelukkende består av isopor. Dette plastmaterialet blir brukt til mange ulike formål, blant annet i kjølebokser til fiskeindustrien og til isolasjon i bygninger.

Isopor er som all annen plast vanskelig å bryte ned. Dessuten smuldrer den lett og kan derfor fort ende opp i naturen og havet, men den finnes også i mengder på gigantiske søppelfyllinger.

Polystyren i tarmen på zophobas-larven

Zophobas-larven bryter ned plastmaterialet isopor ved å produsere et bestemt enzym. Det vil forskerne nå prøve å etterligne syntetisk.

© University of Queensland

Har ett formål i livet

Da er det bra at zophobas-larven bare har ett eneste mål her i livet – nemlig å legge på seg så mye som i det hele tatt mulig slik at den kan videreutvikle seg til en art av skyggebillen som heter Zophobas morio.

De australske forskerne har i laboratorieforsøk observert at transformasjonen lykkes i 66,7 prosent av de tilfellene der larvene utelukkende blir fôret med isopor.

Det vil si at larven kan bli en unik «avfallsutrydder» som kan hjelpe med å bryte ned et materiale som vanligvis vil være en av de store bidragsyterne til miljøproblemene.

Zophobas morio er en art av mørkebille med larver kjent under navnet kjempemelorm eller bare Zophobas. De er vanlige som fôr til kjæledyr, sammen med store melormer – Tenebrio molitor-larver sprøytet med veksthormon.

Forskere foreslår gigantiske larvefarmer

I naturen lever zophobas-larven av råttent treverk, blader og rester av dyr.

Den produserer et bestemt enzym i tarmsystemet sitt i forbindelse med at den spiser seg gjennom maten, og det samme gjelder når den fortærer isopor.

En mulighet, sier forskerne, kan være å lage gigantiske larvefarmer med millioner av zophobas-larver som blir fôret med isopor.

Men det ville være mer lønnsomt å finne en syntetisk måte å produsere det spesielle tarm-enzymet på.

Ved å smøre en spesialtilpasset enzym-cocktail over isoporavfallet kan man få til en biologisk nedbryting av det.

Deretter kan mikrober omdanne den nedbrutte isoporen til bioplast av ulik art.