Zophobas morio

Plastspisende superlarver kan hjelpe med å løse avfallskrisen

Den spiser seg gjennom isopor med uhemmet appetitt. Og forskere håper nå at zophobas-larvens underlige matvalg kan bryte ned plastmaterialet og sende det tilbake i naturens kretsløp.

Den spiser seg gjennom isopor med uhemmet appetitt. Og forskere håper nå at zophobas-larvens underlige matvalg kan bryte ned plastmaterialet og sende det tilbake i naturens kretsløp.

The University of Queensland

Vitenskapen jobber på spreng med å finne mulige løsninger på den globale avfallskrisen, og kanskje kan den få en håndsrekning av zophobas-larven, som også går under navnet kjempemelorm, og som blir brukt som fôr.

En gruppe forskere ved universitetet i Queensland i Australia har funnet ut at den spesielle larven kan overleve på en diett som utelukkende består av isopor. Dette plastmaterialet blir brukt til mange ulike formål, blant annet i kjølebokser til fiskeindustrien og til isolasjon i bygninger.

Isopor er som all annen plast vanskelig å bryte ned. Dessuten smuldrer den lett og kan derfor fort ende opp i naturen og havet, men den finnes også i mengder på gigantiske søppelfyllinger.

Polystyren i tarmen på zophobas-larven

Zophobas-larven bryter ned plastmaterialet isopor ved å produsere et bestemt enzym. Det vil forskerne nå prøve å etterligne syntetisk.

© University of Queensland

Har ett formål i livet

Da er det bra at zophobas-larven bare har ett eneste mål her i livet – nemlig å legge på seg så mye som i det hele tatt mulig slik at den kan videreutvikle seg til en art av skyggebillen som heter Zophobas morio.

De australske forskerne har i laboratorieforsøk observert at transformasjonen lykkes i 66,7 prosent av de tilfellene der larvene utelukkende blir fôret med isopor.

Det vil si at larven kan bli en unik «avfallsutrydder» som kan hjelpe med å bryte ned et materiale som vanligvis vil være en av de store bidragsyterne til miljøproblemene.

Forskere foreslår gigantiske larvefarmer

I naturen lever zophobas-larven av råttent treverk, blader og rester av dyr.

Den produserer et bestemt enzym i tarmsystemet sitt i forbindelse med at den spiser seg gjennom maten, og det samme gjelder når den fortærer isopor.

En mulighet, sier forskerne, kan være å lage gigantiske larvefarmer med millioner av zophobas-larver som blir fôret med isopor.

Men det ville være mer lønnsomt å finne en syntetisk måte å produsere det spesielle tarm-enzymet på.

Ved å smøre en spesialtilpasset enzym-cocktail over isoporavfallet kan man få til en biologisk nedbryting av det.

Deretter kan mikrober omdanne den nedbrutte isoporen til bioplast av ulik art.