Carbon Engineering
CO2, anlæg, Skotland

Nytt anlegg skal fange inn en million tonn CO2

I Skottland er verdens største CO2-fangstanlegg på vei. Det skal fange inn like mye CO2 som en skog med 40 millioner trær.

Dersom vi skal bremse drivhuseffekten, kan ikke innholdet av drivhusgasser i atmosfæren stige ytterligere. Vi kan forhindre utslipp ved å unnlate å brenne kull, gass og olje, og samtidig kan vi samle inn noe av CO2-en vi allerede har sluppet ut.

I Skottland er verdens største anlegg for CO2-fangst nå på vei. Det skal fange opp en million tonn CO2 fra atmosfæren hvert år – like mye som 40 millioner trær.

CO2, anlæg, Skotland

Firmaet bak prosjektet, Carbon Engineering, har fortsatt ikke funnet en tomt, men anlegget vil trolig står klart i 2026.

© Carbon Engineering

Anlegget trekker ut CO2 i en kjemisk prosess. Først suges luft inn gjennom store turbiner. Luften føres så over en plastflate som er dekket med en ufarlig kaliumhydroksidoppløsning. Her binder CO2 fra luften seg til kaliumhydroksid som et salt.

Deretter «destilleres» oppløsningen slik at konsentrasjonen av CO2 blir høyere, og til slutt kan saltet presses til piller. Når pillene brennes, kan CO2 samles opp som gass i trykkflasker, og de andre ingrediensene skilles ut og gjenbrukes til oppsamling av mer CO2.

Den oppsamlede CO2-en skal deponeres i dyptliggende kalklag i undergrunnen der den ikke kan slippe unna.

Med en årlig kapasitet på en million tonn kan anlegget fange like mye CO2 som 40 millioner trær. En skog med så mange trær dekker et areal på om lag 400 kvadratkilometer. Det skotske anlegget dekker bare noen få tusen kvadratmeter.

Anleggets endelige plassering er fortsatt ikke bestemt, men bedriften bak prosjektet, Carbon Engineering, forventer at det er i drift i 2026.

Er du nysgjerrig på hva CO2-avtrykket ditt er? Beregn avtrykket ditt med CO2-beregneren vår!.