NASA slår alarm: Så lite drikkevann er det igjen

Over halvparten av Jordens underjordiske ferskvannsbassenger er i fare for å bli tømt for vann, viser ny forskning fra NASA.

Pike drikker vann

Vi er langt på vei i ferd med å tømme Jorden for rent drikkevann, viser en undersøkelse fra NASA. Målinger fra satellitter som tilhører romfartsorganisasjonen GRACE, viser at de underjordiske ferskvannsbassengene på planeten vår blir tømt fortere enn de rekker å fylles opp igjen.

Forskerne har lenge hatt en mistanke om at vi bruker vann i et skremmende tempo, men det har det vært umulig å bevise før nå.

California er storforbruker av vann

Av de 37 ferskvannsbassengene som finnes, er det 21 som blir tømt for fort. Det skyldes blant annet stigende antall mennesker, landbrukets behov for vann og gruveaktiviteter.

35 prosent av det ferskvannet vi mennesker bruker, kommer fra bassengene. Noen områder er mer avhengige av dem enn andre. Eksempelvis kommer 60 prosent av det regnfattige Californias vannforbruk fra bassengene.

Mangel på vann er verst for fattige land

Men verst ser det ut for fattige og tungt befolkede områder, bl.a. det nordlige India, Pakistan og Nord-Afrika. Her er alternative vannkilder få, og vannmangel kan bety ustabilitet i regionen.

NASA-undersøkelsen har pågått i 10 år, mellom 2003 og 2013, og viser at særlig 13 av de 21 hardt rammede bassengene blir tømt i et alarmerende tempo. Disse bassengene nærmer seg et kritisk punkt der det er for sent å rette opp feilen.

Grønne byer er veien frem

En av måtene vi kan minske forbruket av vann fra de underjordiske bassengene på, er ved å skape grønne byer: