Shutterstock

Mutantenzym omgjør plast 10.000 ganger bedre

Forskere har skapt et mutert enzym som på noen få timer kan gjøre om 90 prosent av plastflasker til rene materialer som kan gjenbrukes til å produsere nye flasker av høy kvalitet. Det kan bety en revolusjon for gjenbruksindustrien, som i dag bare kan redde 30 prosent av plastflasker fra søppelfyllingen.

Polyetylentereftalat – eller PET – er den mest utbredte typen plast i polyesterfamilien. Hvert år produseres nesten 70 millioner tonn PET, som brukes til plastflasker, emballasje og tekstiler.

PET er et lett og sterkt materiale, men dessverre er de nåværende metodene til gjenbruk ineffektive. For eksempel leveres plast til gjenbruk for det meste i hauger med blandede farger. Når de smeltes ned, blir fargene blandet, og resultatet er et grått materiale som ikke er attraktivt for bedrifter å bruke til nye produkter.

Derfor ender materialet ofte i tepper eller andre tekstiler, som ender levetiden på søppelfyllinger eller i forbrenningsovner.

Nå har det franske firmaet Carbios utviklet et enzym som kan bryte ned PET mye mer effektivt og i mye større skala. Det kan være et gjennombrudd for gjenbruken av plast.

Kompostmutant bryter ned plast 10.000 mer effektivt

Forskere har lenge arbeidet for å finne enzymer som kan brukes til å bryte ned plast. I 2012 oppdaget forskere fra Universitetet i Osaka en god kandidat i en komposthaug.

LLC, som enzymet heter, kan bryte ned den voksaktige beskyttelsen som sitter på bladene til mange planter, og det viste seg at enzymet også kan bryte ned PET. Dessverre arbeider LLC veldig langsomt, og kan bare overleve et par dager ved de temperaturene som gjenbruksprosessen skjer ved.

Derfor utviklet forskerne fra Carbios en rekke muterte utgaver av LLC, som blant annet fikk lagt til aminosyrer som gjorde dem mer varmeresistente.

Etter en rekke eksperimenter fant forskerne et mutantenzym i gruppen som kunne bryte ned PET 10.000 ganger mer effektivt enn vanlig LLC og ved en vesentlig høyere temperatur.

Enzymet brøt ned 90 prosent av et tonn plastflasker på bare 10 timer, og forskerne kunne gjenbruke materialet til å lage nye flasker av høy kvalitet.

I motsetning til eldre gjenbruksmetoder, der den samlede plasten smeltes ned til et grått blandingsmateriale, bryter enzymet PET-flaskene ned til sine opprinnelige bestanddeler – tereftalat og etylenglykol – som kan brukes som byggeklosser til å danne nye PET-produkter i alle former og farger.

Pepsi og L'Oréal går inn i plastkampen

Nå har Carbios slått seg sammen med store selskaper som Pepsi og L'Oréal for å akselerere masseproduksjonen av enzymet.

Allerede neste år forventer de å kunne åpne et demonstrasjonsanlegg som kan gjenbruke flere hundre tonn PET i året. De håper på å oppnå industriell skala i 2024 eller 2025.

Hvis prosjektet lykkes, kan det være et enormt skritt framover for gjenbruk av PET. Det kan føre til mindre etterspørsel etter olje til plastproduksjon, lavere CO2-utslipp, mindre energiforbruk og gode grunner til å samle inn og gjenbruke overskuddsplast.