Deepwater Horizon explosion

Miljøkatastrofe satte fart i forskningen

For et år siden eksploderte boreplattformen Deepwater Horizon i Mexicogolfen, og enorme mengder olje fosset ut i havet. Ved neste ulykke har vi enda mer verktøy til rådighet.

31. mars 2011 av Ib Salomon

Fugler innsauset i glinsende råolje. Fiskere som forbys å legge ut. Turister som evakuerer strender dekket av tyktflytende, brun olje. Bildene fra tiden etter boreplattformen Deepwater Horizons forlis i april i fjor dukker lett opp fra underbevisstheten hos mange. En eksplosjonsartet brann 20. april 2010 fikk oljen til å fosse ut på 1500 meters dyp i Mexicogolfen. I nesten tre måneder strømmet oljen ut i et omfang som ble anslått til 780 millioner liter. Det gjør utslippet til det verste i oljeindustriens historie og den største oljekatastrofen i fredstid. Men dessverre er den på ingen måte den eneste. De siste femti årene har det ene oljeutslippet etter det andre preget forsidene på verdens dagsaviser.

I tillegg til de store, dramatiske utslippene skjer det mange mindre utslipp som kanskje vekker mindre oppmerksomhet, men som likevel kan påføre lokale bestander av fugl og fisk stor skade. Det kan være utslipp fra boreplattformer eller forliste skip eller bevisste utslipp fra skip i rom sjø som renser bunkerstanker eller dumper oljesøl fra maskinrommet. Bare i europeiske farvann anslår man at det foregår 8–9 illegale utslipp per dag – eller cirka 3000 utslipp årlig.

Det er skipstrafikken og særlig tankskipene som generelt sett utgjør den største faren for omfattende forurensning, og transport til havs anslås å stå for drøyt 30 prosent av all menneskeskapt forurensning av verdens hav.

Det finnes cirka 4000 tankskip i verden, som i alt frakter 1,5–1,8 milliarder tonn råolje per år. Det tilsvarer omkring en tredel av all havgående transport, og i tillegg kommer 400–500 millioner tonn raffinerte oljeprodukter som bensin, diesel og annet som også fraktes omkring. Men de verste oljeutslippene vil også i fremtiden komme fra oljebrønnene fordi man der arbeider med voldsomme naturkrefter.

Å temme det enorme trykket nede i et oljereservoar er mildt sagt litt av en utfordring, og som Deepwater Horizon-katastrofen så tydelig viste, kan et ukontrollert utslipp være nesten umulig å stagge. Når det går galt, blir oljereservoaret nesten som en flaske champagne når korken lirkes ut: Det høye trykket sprøyter oljen ut i de omkringliggende vannmassene, og derfra søker noe av den seg opp mot overflaten der den blir liggende som en millimetertynn film av olje.

Spade og bøtte er ren steinalder

Deepwater Horizon-utslippet ble så omfattende at katastrofen virket som en kraftig vekker for hele oljebransjen. På mange tiår har det ikke skjedd noe vesentlig innen utviklingen av oljevernberedskapen. Bransje og myndigheter har stort sett holdt seg til de gamle, men ikke svært effektive metodene for opprydding etter oljesøl, for eksempel oljelenser som hindrer oljen i å spre seg, eller bøtter, skrubb og spader for å fjerne den manuelt etter at den har drevet i land og forurenset strender og svaberg.

Det syntes blant annet en gruppe studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU var underlig, og de satte derfor i gang utviklingen av en oljestøvsuger. Som en av studentene, Silje Rabben, uttrykker det:

”Utviklingen innen oljevernet hadde stagnert. Det har et preg av steinalder når folk bruker bøtter og spade og kost og regelrett skrubber fjellet rent med håndkraft.”

Resultatet av tankeprosessen ble en slags oljesuger som er lett å bruke og langt mer effektiv fordi den er spesialkonstruert for å rense strender, stein og svaberg for all slags olje som har drevet i land.

Oljestøvsugeren er ett av eksemplene på den kreativiteten katastrofen utløste. Forskere ved MIT, Massachusetts Institute of Technology, har for eksempel konstruert en flytende robot som sam-arbeider med robotkollegene ute på havet. En slik stim av roboter kan kanskje finkjemme og rense et større område av havet. Automatisk, helt av seg selv.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: