Mangroveskog reduserer CO2-utslipp

Sørøst-Asias mangroveskog kan noe helt spesielt. Den lagrer nemlig fem ganger så mye karbon som andre tropiske skoger.

Mangrove

En undersøkelse av 25 mangroveskoger i Sørøst-Asia viser at de lagrer hele fem ganger så mye karbon per km2 som andre tropiske skoger. Derfor er felling av mangroveskog en større trussel mot klimaet enn rydding av andre typer tropisk skog.

85 prosent av karbonet ligger under bakken og består av døde dyr, planter og annet organisk materiale som kommer drivende på vannet og fester seg i mangroverøttenes forgreninger. Når disse depotene av karbon brytes ned av bakterier og omdannes til CO2, slippes ikke drivhusgassen ut i atmosfæren fordi de rasktvoksende mangrovene tar den opp i seg.

Ifølge forskernes beregninger utgjør mangroveskog under én prosent av skogarealet i tropene, mens rydding av mangroveskog er årsak til hele 10 prosent av CO2 -utslippet i verden som følge av skogrydding.

Målrettet oppmerksomhet rundt bevaring av tropisk mangroveskog kan ha stor betydning for arbeidet med å forebygge klimaendringer som følge av forsterket drivhuseffekt.