Kloden er full av plast

Produksjonen av plast øker år for år. Fire av fem kilo plast har aldri blitt brutt ned eller gjenbrukt, og finnes derfor fremdeles på søppelplasser eller i naturen.

© Shutterstock

Biffen er pakket i plast, lokket på take-away-kaffen også. Og til og med en god del av møblementet hjemme inneholder plast. Plast er praktisk og billig, men også problematisk fordi det brytes så sakte ned.

Masseproduksjonen av plast begynte på begynnelsen av 1950-tallet, og siden har den årlige produksjonen økt og økt hvert eneste år.

I det første studiet som er gjort av verdens totale plastproduksjon, -forbruk og skjebne, viser forskere at det i løpet av plastens 70 år lange historie, er produsert omtrent 8.3 milliarder tonn.

70 år gammel plast i naturen

Bare 9 prosent av den totale produksjonen ble gjenbrukt, 12 prosent ble brutt ned, mens mesteparten, 79 prosent (6,5 mrd. tonn), fremdeles er å finne på Jordens overflate.

Det betyr at for hvert nålevende menneske er det 0,9 tonn plast på søppelplasser og i naturen.

Bortsett fra stål og sement er plast det materialet vi har produsert mest av. Stål og sement brukes mest i bygging, men plast brukes mest til emballasje, og blir til avfall nesten med en gang.

Nødvendig med innsats

Og tallene stiger. Forskerne estimerer at det i 2050 vil hope seg opp 12 mrd. tonn plastavfall hvis det ikke gjøres en alvorlig innsats for å øke gjenbruken eller biodegraderingen.

Forskerne påpeker at budskapet ikke er at vi må fase ut plasten helt. Men det er viktig å tenke over forbruket, slik at det gir mening når vi velger et plastprodukt i stedet for et produkt som lett kan brytes ned eller gjenbrukes.