Hvorfor tørker Aralsjøen inn?

Aralsjøen skrumper stadig mer inn. Hva skyldes det, og kan det gjøres noe med det?

Aralsjøen i sitt uttørkede stadium
© Shutterstock

Aralsjøen i Sentral-Asia, som en gang var verdens fjerde største, er sterkt redusert. Mange steder har vannet trukket seg 75 kilometer tilbake fra den opprinnelige bredden, og hele økosystemet er forandret. Katastrofen skyldes en rekke uheldige irrigasjonsprosjekter. I området rundt sjøen ble det fra begynnelsen av 1960-årene dyrket store mengder bomull. Bomull krever mye vann, og derfor ble det anlagt et vidt forgrenet nett av kanaler som hentet vann fra de to store elvene i området, Amu-Darja og Syr-Darja. Men det ble brukt så mye vann at elvene var sterkt drenert og førte lite vann når de nådde frem til sjøen. Det store vannforbruket skyldtes at noen av kanalene lekket, og mange av dem var ikke overdekket, slik at vannet fordampet. Utløpet for en av hovedkanalene ble til og med lagt i Kaspihavet og ikke i Aralsjøen. Da vannet trakk seg tilbake, ble klimaet mer ugjestmildt, med glovarme somrer og iskalde vintrer. Voldsomme vinder pisket opp støv som inneholdt pesticider, med det resultatet at barnedødeligheten i området i dag er en av verdens høyeste. Samtidig er det rike og varierte dyrelivet forsvunnet. Nylig har Verdensbanken besluttet å finansiere omfattende bygging av kjempedemninger. Arbeidet ble satt i gang i slutten av 2002, så kanskje er det nytt håp for Aralsjøen.