Shutterstock
Bekæmpelse af olieudslip

Hvordan påvirker oljeutslipp dyrelivet?

Når et tankskip eller en boreplattform lekker olje, spres den i havet. Men hva gjør det med dyrene, og hvor ender oljen opp til slutt?

Råolje er giftig. Dyr som kommer i kontakt med oljen, risikerer å få den inn i kroppen gjennom huden eller fordøyelsessystemet.

Gass fra oljen kan også finne veien til lungene og derfra ut i blodet. Konsekvensen kan være organskader eller et svekket immunforsvar.

Solen gjør oljen farligere

Studier etter oljeutslippet fra BP-boreplattformen Deepwater Horizon i Mexicogolfen i 2010 viste blant annet en økt forekomst av misdannet fiskeyngel.

Forskerne viste dessuten at ultrafiolett stråling fra solen gjør oljen 10 til 100 ganger giftigere for eggene og larvene av fisk og virvelløse dyr i havoverflaten.

Oljen rammer hele dyrelivet

Døde fisk i vandkanten
© Shutterstock

Fisk og skalldyr bukker under

Når oljen synker, rammer den enda flere dyr. Døde fisker skyller opp på stranden, men også bunnlevende arter som østers, krabber og reker dør.

Død fugl på stranden
© Shutterstock

Sjøfugl fryser i hjel

Sjøfugl er særlig sårbare overfor utslipp. Oljen ødelegger fjærene så fuglene ikke kan fly, og de risikerer å fryse i hjel fordi fjærene ikke isolerer lenger.

Noen typer olje synker med det samme, mens andre typer synker etter en stund, hvis den ikke blir samlet opp.

Heldigvis har forskerne i løpet av de siste årene oppdaget organismer som spiser råolje. Den mest effektive er Alcanivorax borkumensis – en liten, stavformet bakterie som trives i varmt og oksygenholdig saltvann.