Shutterstock

Hvor mye forurenser vedovnen?

De høye prisene på gass, olje og strøm får mange til fyre i peisen. Men hva betyr det for luftforurensningen – og for den globale oppvarmingen?

I 2021 viste en studie fra Teknologisk Institut i Danmark at konsentrasjonen av partikler i et boligområde med mange vedovner stiger med 20 prosent i gjennomsnitt når det fyres opp i ovnene. Dermed er luftforurensningen like stor som i en trafikkert gate i en storby.

I forsøket målte sensorer partikler mindre enn 2,5 mikrometer (PM2.5), altså milliondeler av en meter. Å puste inn slike mikropartikler kan ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, forårsake hjerte- og lungesykdommer samt kreft.

45 prosent av Europas luftforurensning med helseskadelige mikropartikler stammer fra vedovner.

Også innendørs kan vedovnen gi dårlig luftkvalitet. Ovnens alder, samt den måten man tenner opp på, påvirker imidlertid hvor mye den belaster inneklimaet. Det viktigste rådet er å holde peisdøren lukket når den er i bruk.

Nye trær bruker lang tid på å fange inn CO2

Heller ikke i forhold til det globale klimaet kan vi frikjenne vedovnene.

Når treverk blir brent, frigjøres den mengden CO2 treverket har tatt opp i levetiden sin. Man kan hevde at brenningen er CO2-nøytral siden det tas opp like mye CO2 som det avgis igjen.

Men i praksis medfører forbruket av treverk ekstra CO2-utslipp fra de maskinene som feller trærne og kutter dem opp, samt fra de lastebilene og skipene som transporterer veden videre.

Med til regnestykket hører også at brenning av treverk slipper ut CO2 til atmosfæren her og nå, som det vil ta mange tiår for et nyplantet tre å hente ut av luften igjen.