Shutterstock

Hvor mye forurenser leketøy?

Jeg har lest at moteindustrien forurenser utrolig mye, men hvordan ser det egentlig ut med leketøysprodusentene?

Leketøysindustriens forurensning stammer først og fremst fra plastleketøy som inneholder giftige kjemikalier som blant annet ftalat.

Stoffene gjør plast, blant annet PVC, mykere, men noen ftalater kan redusere forplantningsevnen, og andre mistenkes for å øke risikoen for astma hos barn.

Enkelte ftalater er forbudt i hele EU, og noen land – blant annet Norge – har satt ekstremt lave grenseverdier for innholdet av ftalater i produkter til barn.

Tross forbudene fant sammenslutningen av miljøorganisasjoner i EU, EEB, ved en gjennomgang av data fra de enkelte landene i 2019 i alt 248 typer leketøy med altfor høye konsentrasjoner av ftalater.

88 prosent av lekene som i 2019 ble fjernet fra markedet i EU på grunn av for høye konsentrasjoner av giftstoffer, kom fra Kina.

92 prosent av de 248 typene utgjorde til og med en «alvorlig helserisiko».

Leketøy forurenser overalt

Ifølge FNs miljøprogram UNEP er leketøysindustrien den bransjen som bruker mest plast. Nitti prosent av alt leketøy på markedet er lagd av plast, og det samlede årlige forbruket ligger omkring seks millioner tonn. Dermed er leketøysindustrien også ansvarlig for en del av mikroplasten som forurenser miljøet.

Lego består av plast, men ifølge produsenten tar 97 prosent av eierne vare på klossene sine eller gir dem videre, slik at de ikke ender som mikroplast.

Mikroplast er plastbiter på under fem millimeter. De har blitt funnet i stort sett alle miljøer på kloden – også i mennesker – men helseeffekten er fortsatt dårlig kartlagt.

Når det gjelder utslipp av drivhusgasser, finnes det ikke data for leketøysindustrien isolert, men plastindustrien står ifølge OECD for 3,4 prosent av verdens samlede utslipp.