Shutterstock

Hvor effektivt er oppvaskmaskinens øko-program?

Øko-programmet på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bruker mye lengre tid enn de andre programmene. Lønner det seg egentlig å bruke det?

Ved å velge økoprogrammet på vaskemaskinen eller oppvaskmaskinen sparer du både vann og strøm. Hvor mye du sparer, er avhengig av modellen.

Øko-programmets virkemåte er enkel: Programmet forlenger vasketiden slik at tallerkenene eller klærne blir utsatt for både vann og såpe lenge. Det betyr at man kan bruke mindre vann og vaske ved lavere temperatur.

Sistnevnte er viktig i forhold til strømforbruket siden maskinene bruker et elektrisk varmelegeme til å varme opp vannet.

Øko-programmet sparer tusenvis av kroner

Ifølge hvitevareprodusenten Bosch kan du vanligvis spare om lag 523 kWh strøm årlig ved å bruke oppvaskmaskinens øko-program, ved 50 grader, i stedet for auto-programmet.

En test av oppvaskmaskiner viser imidlertid at øko-programmets innsparinger raskt kan spoleres ved å velge tilleggsprogrammer som for eksempel ekstra tørking. Tilleggsprogrammene kan øke øko-programmets strømforbruk med 30–50 prosent.

Testen viser også at det lønner seg å fylle oppvaskmaskinen helt. Selv om oppvaskmaskinen tilbyr et øko-program som sparer vann og strøm ved en halvfylt maskin, er innsparingen bare omkring 10 prosent i forhold til en full maskin på et standardprogram.

Fra mars 2021 er alle produsenter forpliktet til å forsyne maskinene sine med EUs energimerkelapp som deler inn maskinenes energieffektivitet i klasser fra A til G.

523 kWh strøm kan du spare årlig ved å bruke oppvaskmaskinens øko-program i stedet for en standard vaskeprogram.