Hvor ble det egentlig av Aralsjøen?

Aralsjøen var en gang en av verdens største sjøer. Nå er den nesten vekk. Hva skjedde?

Rusty fishing boats at the Arallake

En gang var Aralsjøen en av verdens fire største innsjøer med et areal på 68 000 km2, men i dag er den bare cirka 10 prosent av det. Sjøens svansesang startet med en drastisk reduksjon i vanntilførselen.

Aralsjøen ligger i Kasakhstan i Sentral-Asia i et område preget av steppe og ørken. Sjøen får vann fra elvene Syr Darja og Amu Darja.

I 1960-årene lanserte det daværende Sovjetunionen et enormt prosjekt som skulle gjøre den sentralasiatiske steppen til dyrkbar mark. For å få til det ble det etablert et omfattende nettverk av kanalsystemer og sluser langs de to elvene som er sjøens livsnerver. Som følge av det falt den samlede tilførselen av vann til Aralsjøen fra 25 km3 per år til mindre enn fem km3 per år.

Stor fordampning, som skyldes de ørkenlignende forholdene i området, gjorde at sjøen raskt skrumpet inn og ble delt opp i flere mindre sjøer.

For å redde Aralsjøen ble det bygd en demning som samlet alt av vann i den nordlige sjøen. Demningen sto ferdig i 2005 og har siden da gjort vannforholdene bedre i nord. De sørlige delene av sjøen er mer eller mindre dødsdømt.