Shutterstock

Hvilke områder i verdener mest forurenset?

Forurensning er et vidt begrep der man må vurdere skadene både på mennesker og miljø, og dette gjør det selvsagt vanskelig å utarbeide en objektiv svarteliste. Men ifølge den private amerikanske miljøorganisasjonen The Blacksmith Institute befinner verdens mest forurensede sted seg i Kaukasus. Det er visstnok byen Sumqayit i Aserbajdsjan som topper listen. I sovjettiden hadde byen i en årrekke en enorm kjemisk industri som sto for årlige utslipp av opptil 120 000 tonn tungmetaller, olje og giftstoffer i nærmiljøet.

Forurensning er et vidt begrep der man må vurdere skadene både på mennesker og miljø, og dette gjør det selvsagt vanskelig å utarbeide en objektiv svarteliste. Men ifølge den private amerikanske miljøorganisasjonen The Blacksmith Institute befinner verdens mest forurensede sted seg i Kaukasus. Det er visstnok byen Sumqayit i Aserbajdsjan som topper listen. I sovjettiden hadde byen i en årrekke en enorm kjemisk industri som sto for årlige utslipp av opptil 120 000 tonn tungmetaller, olje og giftstoffer i nærmiljøet. Resultatet av forurensningen er blant annet at antallet krefttilfeller er 51 ganger større, avhengig av kreftform, enn i resten av dagens Russland og de tidligere delstatene i Sovjetunionen. Forekomsten av fødselsdefekter, skjelettsykdommer og mentale skader hos nyfødte barn i området ligger også skyhøyt.

Nummer to på listen er Tsjernobyl i Ukraina. Der er ettervirkningene fra eksplosjonen i kjernekraftverket i byen i 1986 ennå merkbare. Den radioaktive forurensningen omfatter 5,5 millioner mennesker, og et stort antall av dem rammes av kreft i skjoldbruskkjertelen. Heller ikke byen Dzerzjinsk i Russland er et sted man gjerne vil velge å bo. Der har forurensningen etter flere tiårs produksjon av våpen og kjemikalier ført til en gjennomsnittlig levealder på 45 år, noe som er 15–20 år kortere enn i resten av Russland. Blacksmith Institute har utarbeidet listen i samarbeid med eksperter ved blant annet Johns Hopkins University, Harvard University og University of Idaho. Listen over forurensede steder utkommer årlig.