Shutterstock
atombombe, prøvesprengninger, radioaktivitet, honning, usa

Honning er fortsatt radioaktiv etter tester med atombomber

Honning fra bikuber i USA inneholder radioaktivt materiale som stammer fra atomprøvesprengninger for 53 år siden.

Når bier samler inn nektar i USA, får de også med seg mikroskopiske mengder radioaktivt materiale.

Det viser nye studier av amerikansk honning.

Forskere har funnet ut at planter fortsetter å sirkulere den radioaktive isotopen cesium-137 fordi den minner om det livsviktige stoffet natrium.

Hundrevis av prøvesprengninger

Det radioaktive materialet er sannsynligvis rester etter landets prøvesprengninger som fant sted fra 1945 til 1968 i Nevada og New Mexico.

Imidlertid kan ikke forskerne utelukke at deler av cesium-isotopene stammer fra sprengninger utført i Stillehavet eller over Sovjetunionen – sprengninger som spredte radioaktive isotoper over hele jorden.

Konsentrert i nektar

Radioaktive partikler finnes i mange matvarer, men er konsentrert i honningen.

På atomnivå minner cesium en del om natrium, som planter bruker i stoffskiftet. Derfor absorberer plantene den radioaktive isotopen hvis det ikke er nok natrium i omgivelsene.

Isotopene blir konsentrert i plantenes nektar og konsentrert enda en gang i bikubene når biene lager honning.

Kan være skadelig for bier

De mengdene cesium-137 forskerne har funnet i honningen, er heldigvis ikke skadelige for mennesker, men det kan ikke utelukkes at nivået har vært over grenseverdiene i årene like etter prøvesprengningene.

Forskerne mener også at atomprøvesprengningene kan spille en rolle i det globale fallet i antallet bier og andre bestøvere.