Har atomprøvesprengninger påvirket Jorden?

Hvor dypt utførte man atomprøvesprengningene? Hva gjorde de med omgivelsene, og hvilke konsekvenser har de for mennesker i dag?

Fra 1948 til 1998 ble det foretatt over 2000 atomprøvesprengninger, i hovedsak av USA, Sovjet og Frankrike. Som følge av en internasjonal avtale skjedde alle sprengninger i 1980- og 1990-årene under jorden, sjelden dypere enn 300 meter, som oftest bare 20–30 meter under bakken. De underjordiske sprengningene ga ofte kraterdannelser. Eksplosjonene skapte hulrom som rev grunnen bort under jordlagene på toppen, som dermed raste sammen som i en kjedereaksjon. På de franske stillehavsatollene har atomprøvesprengningene gitt sprekker i de øvre lagene, som består av kalkholdige korallrev, og i minst ett tilfelle førte de til et undersjøisk jordskred der en million kubikkmeter korall og stein styrtet sammen og forårsaket en ikke ubetydelig flodbølge. Også mennesker er blitt skadet. Den offisielle 1997-rapporten fra det amerikanske kreftforskningsinstituttet anslår at sprengningene bare i USA kan ha gitt 120 000 tilleggstilfeller av kreft i skjoldbruskkjertelen. Den amerikanske miljøorganisasjonen IEER sier at antallet kreftrelaterte dødsfall er ca. 170 000.