Shutterstock

Gode nyheter: Mindre elektronikk havner på søppelfyllingen

Vi kaster færre bilderørfjernsyn og klumpete dataskjermer enn før – og det kan være en god nyhet for klimaet.

Den samlede massen av elektronisk avfall – såkalt e-avfall – i USA har skrumpet siden 2015.

Søppelfyllingenes hauger av kasserte telefoner, datamaskiner og andre strømslukende apparater har blitt nesten 10 prosent mindre.

Det er den overraskende konklusjonen i en studie utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Industrial Ecology.

Flere funksjoner – mindre søppel

Forklaringen er først og fremst finnes at gamle bilderør-TV-er og store, klumpete dataskjermer har begynt å forsvinne.

Mengden av e-avfall fra amerikanske husholdninger har falt fra omkring 1,8 millioner tonn i 2015 til under 1,6 millioner tonn i 2018. Fallet har særlig skjedd innen bilderørsfjernsyn (rødt) og flatskjermer (lyserød).

© Babbit et al. / Journal of Industrial Ecology

Selv om vi fortsatt forbruker elektronikk i stor stil, tar ikke de kasserte apparatene like mye plass som de gjorde en gang.

Samtidig spiller sammensmeltningen av funksjoner en rolle. Som forskerne fra University of Hawaii og Rochester Institute of Technology poengterer i studien, kan mange elektroniske apparater i dag gjøre flere ting samtidig. Dermed blir mengden av e-avfall redusert.

Gjenbruk skåner miljø og klima

At bunkene av e-søppel har blitt mindre og utstyret mer moderne, har også betydning for hvordan elektronikken skal gjenbrukes.

Tidligere har lovgivning fokusert på å forhindre at bly og kvikksølv fra eldre apparater forurenser miljøet. Men ifølge forskerne bør man nå i stigende grad sikre at sjeldne grunnstoffer som kobolt og indium blir gjenbrukt.

Ikke nok med at gjenbruk kan sikre at vi også i framtiden har nok av de sjeldne og begrensede metallene, så vil det også være mer fordelaktig for miljøet. Typisk vil de metallene som i dag brukes i den meste elektronikken, måtte utvinnes ved gruvedrift. Og gruvedriften vil ofte forurense naturen.

Når vi forstår mer om hva slags e-avfall vi genererer, blir det enklere å gjenbruke det – til syvende og sist til fordel for klimaet fordi det ikke må produseres, fraktes og destrueres de samme mengdene nye varer.