Stephen Mayfield/UC San Diego

Forskere produserer sandaler av alger

Amerikanske forskere har utviklet et algebasert, naturlig nedbrytbart materiale. Det kan brukes i sko og sandaler, som utgjør et overraskende stort miljøproblem

Forskere fra University of California San Diego har utviklet et polyuretanskum som først og fremst består av olje fra alger, og som er av så høy kvalitet at det kan brukes til å lage sko av kommersiell kvalitet.

Det nye nedbrytbare materialet vil kunne brukes til å lage mellomsåler – altså den myke sålen mellom inner- og yttersålen i en sko – og til å produsere sandaler.

© Stephen Mayfield/UC San Diego

Flipp-flopper lyder kanskje som et snevert produkt å bruke så mye energi på, men ifølge forskerne er det faktisk verdens mest populære form for fottøy og utgjør en viktig del av det plastavfallet som flyter rundt i verdenshavene.

Algeolje erstatter olje

Det etterlignede materialet, polyuretan, er en smidig form for plastpolymer eller skum som brukes i ekstremt mange ulike industriprodukter i dag: alt fra madrasser og isolering til maling og rulleskøytehjul. På samme måte som andre typer plast er ikke polyuretan naturlig nedbrytbart.

Derfor har forskerne fra California over en årrekke eksperimentert med polyuretan ved å erstatte de tradisjonelle kjemiske byggesteinene – som for det meste stammer fra olje – med mer naturlig nedbrytbare alternativer.

Hør professor og surfer Stephen Mayfield fra UC San Diego beskrive oppfinnelsen:

Byggesteinene i det nye polyuretanskummet – monomerene – kommer fra algeolje, noe som betyr at det brytes ned mye bedre enn oljebasert plast. Faktisk er alge-flipp-floppene brutt ned på bare 16 uker, mens plastvarianten består i flere hundre år.

I tillegg til å være naturlig nedbrytbart og ikke giftig har algematerialet også den fordelen at algene kan vokse raskt i vann som likevel ikke kan drikkes og som finnes i områder som ikke er egnet til landbruk. Materialet kan med andre ord produseres med mye mindre belastning av miljøet enn plastmaterialer i dag.

13 milliarder tonn plast er på vei ut i naturen

I løpet av de siste 50 årene har menneskeheten produsert over seks milliarder tonn plastavfall. Av dette har bare 9 prosent blitt gjenbrukt, mens 12 prosent har blitt brent og hele 79 prosent er havnet i deponering eller i naturen. Hvis klodens overforbruk av plast ikke løses, vil det hope seg opp 13 milliarder tonn plast i naturen før 2050.

Et av de beste forslagene til å løse problemet er å utvikle alternative materialer som kan erstatte plast på en bærekraftig måte.

Biologiprofessor Stephen Mayfield, en av hovedmennene bak oppfinnelsen, sammenfatter målet klart og presist: «Et materiales levetid bør svare til produktets levetid. Vi trenger ikke et materiale som holder i 500 år til et produkt som du bare bruker i et år eller to.»