Er fyrverkeri skadelig for miljøet?

Etter et fyrverkeri ligger røyken tett. Men er røyken skadelig? Kan den f.eks. skade ozonlaget?

1. september 2009

Luften kan ganske riktig være tykk av røyk etter et fyrverkeri, og lokalt kan røyken også være et problem. Men totalt sett regnes ikke fyrverkeri for å være noe stort miljøproblem. For det første varer det som regel bare i kort tid, og for det andre foregår mye av forbrenningen så høyt til værs at røyken blir sterkt fortynnet. Røyken inneholder ikke noen av de gassene som kan skade ozonlaget, men til gjengjeld kan den inneholde en del kjemiske forbindelser av natrium, barium, kobber, aluminium, titan og strontium. Også tungmetallene bly, kvikksølv og kadmium forekommer i fyrverkeri, der de – i likhet med de øvrige stoffene – brukes for å gi fyrverkeriet farge. I Stockholm, der det i løpet av fem dager ble avfyrt ni tonn fyrverkeri i forbindelse med Vattenfestivalen, viste beregninger at nedfallet av tungmetaller fra fyrverkeriet lå på under en prosent av det årlige nedfallet i byen. Størst var nedfallet en til fire km fra stedet der fyrverkeriet ble avfyrt. For å redusere det har festivalen besluttet å ha mye mindre fyrverkeri i fremtiden. Importert fyrverkeri inneholder trolig mest skadelige stoffer. I Tivoli i København, der man har fyrverkeri 50 ganger i året, er det funnet forhøyede konsentrasjoner av blant annet bly og arsen i vann nær stedet der fyrverke-riet fyres av. Myndighetene anser ikke at konsentrasjonene gir grunn til å gripe inn, men Tivoli er pålagt å innberette hvor mye fyrverkeri som fyres av. I USA finnes det borgergrupper som forsøker å få fyrverkeri forbudt. De mener at de mikroskopiske partiklene fra forbrenningen kan skade helsen.

Les også

Kanskje du er interessert i...

FÅ ILLUSTRERT VITENSKAPS NYHETSBREV

Du får ditt gratis spesialtillegg, Vår Ekstreme Hjerne, til nedlasting straks du har meldt deg på nyhetsbrevet.

Fant du ikke det du lette etter? Søk her: