Dansk bryggeri inviterte oppfinner inn - nå bruker de en maskin som utgjør en forskjell for klimaet

50 tonn CO2 kan spares årlig, nå som Ørbæk Bryggeri kan samle opp CO2 fra ølproduksjonen og gjenbruke boblene på en innovativ måte.

I et av lokalene til spesialbryggeriet på Østfyn står en maskin som sparer miljøet for opptil 50 tonn CO2 per år. Det tilsvarer CO2-forbruket til 20 personers gjennomsnittlige bilkjøring i året. Maskinen gjør at overskuddet av CO2 fra bryggeriets ølproduksjon, som tidligere bare ble sluppet ut, nå gjenvinnes og i stedet brukes til boblene i brus.

Spesialbryggeriet er Ørbæk Bryggeri, og oppfinneren heter Kim Dalum. Hvordan en slik maskin fungerer og hvorfor det er smart for alle parter, kan du lese om her. Vi har besøkt bryggeriet og den fynske oppfinneren for å lære mer om den smarte oppfinnelsen.

Oppfinner ville hjelpe små og mellomstore bryggerier

Ørbæk Bryggeri, som blant annet er kjent for spesialøl som Fynsk Forår og Ørbækker Pilsner, har hittil kjøpt inn 100 tonn CO2 i året for å lage bobler i brus- og ølproduksjonen. CO2-et de brukte å kjøpte stammet vanligvis fra kunstgjødsel, noe som ikke har vært i tråd med de bærekraftige prinsippene til bedriften. Det har bare vært en nødvendighet. Mens store bryggerier lenge har hatt gleden av teknologi som kan gjenvinne CO2, har det ikke vært mulig for mindre bryggerier - slett ikke økonomisk. Generelt sett er spesialbryggeriene begrenset når det gjelder bærekraft. Det ville oppfinneren Kim Dalum endre på.

Kim Dalum har 20 års erfaring fra bedrifter som lager utstyr til store bryggerier, men ønsket å gi spesialbryggeriene flere av de samme teknologiske mulighetene for å være bærekraftige. Derfor stiftet han virksomheten Dalum Beverage Equipment og kontaktet Ørbæk Bryggeri, der han ble invitert inn. Her ble han sammen med bryggemester og produksjonssjef Andreas Falkenberg, og eier Nicolai Rømer, enig om at de skulle gjenbruke CO2 de allerede hadde.

Oppfinner Kim Dalum og medeier av Ørbæk Bryggeri, Nicolai Rømer, foran gjenvinningsanlegget, som enkelt og billig kan samle opp overskudds-CO2 fra bryggeriets ølproduksjon og gjenbruke boblene i brusproduksjonen.

© Naturfrisk Group

Slik samler anlegget opp overflødig CO2 og gjenbruker det

Det som skjer når man produserer øl eller alkoholholdige drikker er at man forgjærer sukker. I den forbindelse ender man opp med en rekke prosesser der man har alkohol og CO2. CO2-et som produseres, men ikke blir i ølet og for eksempel blir til skum, blir vanligvis ledet ut i produksjonslokalet på spesialbryggerier. Det er akkurat det anlegget forhindrer.

Prosessen for anlegget starter ved at det samles inn CO2 i luftform fra ølets gjæringsprosess. Deretter renses CO2-et – blant annet for aromaer, slik at det ikke overføres bismak. Videre komprimeres kullsyre til et høyt trykk, slik at vannet fjernes og blir kaldt ved hjelp av bryggeriets kjøleanlegg. Til slutt pumpes CO2 over i en lagertank der man ender opp med å ha økologisk CO2, som kan brukes i produksjonen av brus.

Et anlegg som gagner alle - da utfordringene først ble løst

Det er mange grunner til at Ørbæk Bryggeri og oppfinner Kim Dalum er fornøyde med prosjektet. I tillegg til det faktum at det sparer miljøet for opptil 50 tonn CO2 i året, sparer bryggeriet økonomisk på innkjøp. Dessuten forbedrer det arbeidsmiljøet fordi det ikke slippes ut CO2 på samme måte i atmosfæren der bryggeriets medarbeidere oppholder seg. CO2 fortynner nemlig luften når det slippes ut.

Det var imidlertid utfordrende å komme dit. Selv om Kim Dalum hadde kunnskap og erfaring innen CO2-anlegg, var det vanskelig å lage i så liten skala. Vi har måttet tenkt på nytt og gjort om underveis, spesielt med tanke på prisbegrensninger, som nettopp har vært årsaken til at det ikke tidligere har vært mulig å gjøre dette i mellomstore og små bryggerier. Prosessen endte med å ta ca. et år, anlegget sto klart i mars 2020.

Bryggeriet produserer kun økologiske produkter – blant annet brus, juice og cider.

© Naturfrisk Group

På vei mot nye, innovative prosjekter

Hos Ørbæk er de alltid på utkikk etter spennende, grønne initiativer. Akkurat nå er de for eksempel i en testfase med nye, grønne juicer som forhåpentligvis vil kunne bidra til å forebygge kreft. Og så er ambisjonen for dem og Kim Dalum at anlegget skal spres til andre spesialbryggerier over hele verden, slik at de kan være med på å spare miljøet for store mengder CO2. Ifølge Kim Dalum bør jakten på en grønnere hverdag henge sammen med vitenskapen:

"Man kan godt gjøre noe miljøvennlig og bra uten å gå tilbake til steinalderen. Det er vitenskapen som kan få oss gjennom klimakrisen."