Shutterstock

Briter forvandler CO2, øl og potetskrell til gjødsel

En ny grønn teknologi gjør om potetskrell fra chipsfabrikker blandet med CO2 fra øl til bærekraftig landbruksgjødsel.

Med gjenbruk fra chips og øl vil snacksprodusenten Walkers nå redusere CO2-utslippene i produksjonen med 70 prosent.

Takket være en teknologi utviklet av den britiske oppstartsbedriften Ccm har det blitt mulig å samle opp CO2 fra bryggerier og bruke det i en gjødsel fylt med potetskrell. Gjødselen skal brukes i den framtidige potetproduksjonen – og med dette gjøre chipsen mer klimavennlig.

Prosjektet forener flere smarte tiltak som skal redusere utslippene av CO2 og andre drivhusgasser og samtidig skape en mer sirkulær produksjon.

Bakterier mesker seg med potetrester

Walkers har tidligere installert et såkalt metaniseringssystem, som frigir klimavennlig energi til frityrsteking av chips. Potetskrellgjødselen bygger på det systemet.

Ved metaniseringen blir bakterier fôret med potetskrell i et oksygenfattig miljø, slik at de danner metanholdig biogass som kan forbrennes og skape elektrisitet.

Restproduktet – en deigaktig potetmasse – skal nå brukes til gjødsel.

Potetmassen blandes med CO2 som har blitt fanget inn i forbindelse med fermenteringen av øl på bryggerier i området. Dermed gjenbrukes karbondioksidet som anriket gjødsel og bindes i jorden – der det kan stimulere ny plantevekst.

Tre ingredienser gjør det mulig

Hovedbestandelene i gjenbruksgjødselen er potetmasse, ammonium og karbondioksid. De fiberholdige potetrestene blir overtrukket med ammonium som også stammer fra en bærekraftig kilde, nemlig matavfall.

Ammonium har den fordelen at det kan å absorbere og fange inn CO2 – som igjen stabiliserer ammoniumforbindelsene, slik at de kan gjøres om til en mer anvendelig form og tilsettes for eksempel nitrogen og kalium, begge viktige ingredienser i kunstgjødsel.

🎬 Se oppfinnere forklare teknologien sin:

Video

Walkers forventer å bruke potetgjødselen i de kommende årenes potetavling, og i Storbritannia [hylles] (https://www.bbc.com/news/science-environment-55207597 {"rel":"follow"}) løsningen som et godt eksempel på et klimavennlig tiltak som skal fange inn og gjenbruke CO2 i nye kretsløp.

Samtidig viser prosjektet at bedrifter som Walkers i stigende grad blir oppmerksomme på fordelene ved den såkalte sirkulære økonomien: Ved å gjenbruke materialer som ellers kastes, kan man skåne både klimaet og sin egen lommebok.