15.000 forskere står bak 'Advarsel til menneskeheten'

Klimaendringer, befolkningsvekst, skogfelling, masseutryddelse av dyr og planter og vanskeligere tilgang til rent drikkevann. 25 år etter den første samlede globale advarselen fra vitenskapen er utsiktene for menneskeheten og kloden som helhet dårligere enn noen gang – men det er håp, slår vitenskapen fast.

Tross vitenskapelige beviser, gode intensjoner, mange klimatoppmøter og mye bekymret snakking er klodens tilstand og utsiktene for menneskeheten i dag dårligere enn noen gang.

Det er konklusjonen i «Warning to Humanity», som 15.364 av verdens ledende forskere fra 184 land nylig har underskrevet, offentliggjort og sendt til verdens ledere.

Klimaendringene er ute av kontroll, befolkningsveksten akselererer, mer og mer skog kuttes ned, mengden drikkevann på kloden faller, oksygenet forsvinner fra havene, og vi utrydder dyre- og plantearter i så høyt tempo at vi nå er midt i klodens sjette masseutryddelse.

Den første masseutryddelsen siden et meteornedslag utslettet dinosaurene for 65 millioner år siden.

Dramatisk verre på 25 år

Advarselen fra forskerne kommer nøyaktig 25 år etter den første samlede advarselen til verdens ledere i 1992.

Den gangen skrev 1700 forskere under – blant annet de aller fleste levende nobelprisvinnere – en advarsel om de akutte truslene mot kloden og menneskeheten.

I den nylig offentliggjorte «Warning to Humanity» konstaterer 15.364 av vitenskapens beste hjerner nå at det på stort sett alle punkter bare har gått nedover siden 1992.

Derfor oppfordrer vitenskapen – igjen – inntrengende om at verdens ledere og befolkning gjør en aktiv innsats.

Et lysende håp i mørket

Der er likevel et lyspunkt midt i all den dystre statistikken.

På ett punkt har der faktisk skjedd en total forandring siden den første advarselen i 1992, og det er at ozonlaget ble reddet.

Nettopp fordi verdenssamfunnet ved å redde ozonlaget viste at det kan lønne seg å stå sammen om et felles mål – forbudet mot CFC-gasser – og gjennomføre en global forandring, er det er begrunnet håp om at det samme kan skje igjen i kampen mot de største truslene akkurat nå, skriver forskerne.

Og de leverer også sin globale to do-liste til verdens ledere, medier og befolkning:

Press på for å kutte utslippene av drivhusgasser, stopp skogryddingen, brems befolkningsveksten, beskytt habitatene til dyr og plant, sats helhjertet på grønn energi, begrens forurensningen og dropp en verdensøkonomi som bare fokuserer på økonomisk vekst.