Miljø

Miljøet gir livet på jorda

Miljø er en betegnelse for omgivelsene våre, alt fra vann og jord til luft og temperaturer. Kort sagt: Vi kan ikke leve uten miljøet. Likevel forurenses jord og vann av kjemikalier, mens store mengder søppel havner i havet. Vi lever samtidig i en tid der klimaendringer for alvor er over oss, mengden av CO2 påvirker miljøet negativt og menneskemengden blir større. Brenning av fossile drivstoff resulterer i mer CO2 og mindre oksygen, mens den store mengden CO2 samtidig forringer plantenes forsvarssystemer mot insekter. Men hvordan påvirker miljøforurensning egentlig naturen og mennesker? Les mer om miljøets tilstand og hvordan vitenskapen arbeider for å redde det.

Miljøet kan bli forurenset av mange ting. Utslipp av nitrogen fra gjødsel kan forurense luft og vann og føre til dårlig luftkvalitet og oksygentap. Plastavfall i verdenshavene kan påvirke fisk og andre havdyr som blir viklet inn i det eller tror det er mat. Jordforurensning kan også være skadelig for miljøet. Det oppstår når kjemikalier, for eksempel fra tidligere søppelfyllinger, siver ned gjennom bakken, og det kan ha konsekvenser for grunnvannet. Dessuten kan jorda bli så forurenset at det faktisk er helseskadelig å bo på den og dyrke mat i den. Les mer om konsekvensene av miljøforurensning i våre artikler her.

©