Miljøet gir livet på jorda

Miljø er en betegnelse for omgivelsene våre, alt fra vann og jord til luft og temperaturer. Kort sagt: Vi kan ikke leve uten miljøet. Likevel forurenses jord og vann av kjemikalier, mens store mengder søppel havner i havet. Vi lever samtidig i en tid der klimaendringer for alvor er over oss, mengden av CO2 påvirker miljøet negativt og menneskemengden blir større. Brenning av fossile drivstoff resulterer i mer CO2 og mindre oksygen, mens den store mengden CO2 samtidig forringer plantenes forsvarssystemer mot insekter. Men hvordan påvirker miljøforurensning egentlig naturen og mennesker? Les mer om miljøets tilstand og hvordan vitenskapen arbeider for å redde det.
Hvor farlig er mikroplast?
Miljø

Hvor farlig er mikroplast?

3 Minutter

Forskere utvikler CO2-nøytral sement av urin og industriavfall
Miljø

Forskere utvikler CO2-nøytral sement av urin og industriavfall

3 Minutter

WHO advarer: Tobakk forpester planeten vår
Sigarettenpeuk op de grond
Miljø

WHO advarer: Tobakk forpester planeten vår

3 Minutter

Hvor mye forurenser krig?
Miljø

Hvor mye forurenser krig?

3 Minutter

Les mer om miljøet:
Forskere utvikler CO2-nøytral sement av urin og industriavfall
Miljø

Forskere utvikler CO2-nøytral sement av urin og industriavfall

3 Minutter

WHO advarer: Tobakk forpester planeten vår
Sigarettenpeuk op de grond
Miljø

WHO advarer: Tobakk forpester planeten vår

3 Minutter

Hvor mye forurenser krig?
Miljø

Hvor mye forurenser krig?

3 Minutter

Nytt enzym bryter ned tonnevis av plast-avfall på noen få timer
Plast avfall av kopper emballasje og flasker
Miljø

Nytt enzym bryter ned tonnevis av plast-avfall på noen få timer

4 Minutter

Hvordan påvirker oljeutslipp dyrelivet?
Død fugl på stranden
Miljø

Hvordan påvirker oljeutslipp dyrelivet?

2 Minutter

Miljøet kan bli forurenset av mange ting. Utslipp av nitrogen fra gjødsel kan forurense luft og vann og føre til dårlig luftkvalitet og oksygentap. Plastavfall i verdenshavene kan påvirke fisk og andre havdyr som blir viklet inn i det eller tror det er mat. Jordforurensning kan også være skadelig for miljøet. Det oppstår når kjemikalier, for eksempel fra tidligere søppelfyllinger, siver ned gjennom bakken, og det kan ha konsekvenser for grunnvannet. Dessuten kan jorda bli så forurenset at det faktisk er helseskadelig å bo på den og dyrke mat i den. Les mer om konsekvensene av miljøforurensning i våre artikler her.

©
Forskere utvikler CO2-nøytral sement av urin og industriavfall
Miljø

Forskere utvikler CO2-nøytral sement av urin og industriavfall

3 Minutter

WHO advarer: Tobakk forpester planeten vår
Sigarettenpeuk op de grond
Miljø

WHO advarer: Tobakk forpester planeten vår

3 Minutter

Hvor mye forurenser krig?
Miljø

Hvor mye forurenser krig?

3 Minutter

Nytt enzym bryter ned tonnevis av plast-avfall på noen få timer
Plast avfall av kopper emballasje og flasker
Miljø

Nytt enzym bryter ned tonnevis av plast-avfall på noen få timer

4 Minutter

Hvordan påvirker oljeutslipp dyrelivet?
Død fugl på stranden
Miljø

Hvordan påvirker oljeutslipp dyrelivet?

2 Minutter

Forskere utvikler CO2-nøytral sement av urin og industriavfall
Miljø

Forskere utvikler CO2-nøytral sement av urin og industriavfall

3 Minutter

WHO advarer: Tobakk forpester planeten vår
Sigarettenpeuk op de grond
Miljø

WHO advarer: Tobakk forpester planeten vår

3 Minutter

Hvor mye forurenser krig?
Miljø

Hvor mye forurenser krig?

3 Minutter

Nytt enzym bryter ned tonnevis av plast-avfall på noen få timer
Plast avfall av kopper emballasje og flasker
Miljø

Nytt enzym bryter ned tonnevis av plast-avfall på noen få timer

4 Minutter

Hvordan påvirker oljeutslipp dyrelivet?
Død fugl på stranden
Miljø

Hvordan påvirker oljeutslipp dyrelivet?

2 Minutter

Pottetrente kyr skal skåne miljøet
Miljø

Pottetrente kyr skal skåne miljøet

2 Minutter

Nytt anlegg skal fange inn en million tonn CO2
CO2, anlæg, Skotland
Miljø

Nytt anlegg skal fange inn en million tonn CO2

2 Minutter

Amerikansk honning er fortsatt radioaktiv etter atomprøvesprengninger
atombombe, prøvesprengninger, radioaktivitet, honning, usa
Miljø

Amerikansk honning er fortsatt radioaktiv etter atomprøvesprengninger

2 Minutter

Resirkulert papir skal erstatte miljøskadelig isopor
Miljø

Resirkulert papir skal erstatte miljøskadelig isopor

3 Minutter

Øl og chips avlaster klimaet
Miljø

Øl og chips avlaster klimaet

3 Minutter

Student utvikler nedbrytbar plast laget av død fisk
Miljø

Student utvikler nedbrytbar plast laget av død fisk

3 Minutter

Roboter av pollen kan fjerne kvikksølv fra vannet vårt
Miljø

Roboter av pollen kan fjerne kvikksølv fra vannet vårt

3 Minutter

Side 1 / 4