Andrei Savitsky/Nikon Small World in Motion
Vandlopper føder sine unger

Mikroskopisk videokonkurranse avslører livets miniputter

Forskere og fotografer har presset mikroskopenes evne til å fange livets minste bestanddeler. Bli med på et dykk ned i svulster, hjerneceller og tarmer.

I mer enn femti år har fotokonkurransen Nikon Small World hyllet mikroskopi og de verdenene teknologien avslører – og for elleve år siden ble videokonkurransen Nikon Small World in Motion føyd til.

Årets vinnere av Nikon Small World in Motion er nettopp kåret, og de korte videoene av de små, usynlige verdenene er offentliggjort.

Ved hjelp av ulike forstørrelser, kameraer og banebrytende teknikker har forskere og fotografer blant annet fanget livet i termitters tarmsystem, sett svulster vokse og filmet hoppekreps i liv og død.

Se vinnerne og en håndfull av finalistene under.

VIDEO – Førsteplass: Mikroorganismer i termitters tarmer redder jorden

Fabian J. Weston

De hjelper klimaet og spiller en avgjørende rolle i ethvert økosystem. Likevel vet vi ganske lite om gruppen av encellede organismer som kalles protister.

Det vil årets vinner av Nikon Small World in Motion-konkurransen, Fabian Weston, gjøre noe med. Han har filmet protister som lever i termitters tarmer, der de omsetter plantemateriale som treverk.

Både protister og vertsdyret deres får næring fra symbiosen, men hele kloden har nytte av samarbeidet. Gjennom avføringen blir karbonet levert tilbake til jorden, der det lagres i stedet for å ende som CO2 i atmosfæren. Med om lag 450 kilo termitter for hvert menneske på jorden er ikke protistenes arbeid uvesentlig.

Videoen var i seg selv en bragd å filme, siden både lys, oksygen og små endringer i miljøet lett dreper både insekt og protister. Derfor måtte fotografen lage en spesiell oppløsning der organismene for en kort stund kunne klare seg slik at han med mikroskopet kunne fange livet i termittenes tarmer.

VIDEO – Andreplass: Svulst vokser i reagensrør

Dr. Stephanie Hachey & Dr. Christopher Hughes

Med en blanding av en type bindevevsceller som kalles stromaceller, og kreftceller klarte orskere ved University of California å filme en kunstig menneskelig mikrosvulst (blått) som blir til.

Blandingen lå i en oppløsning med konstant gjennomstrømning som etterlignet et naturlig miljø av blodkar (rødt). Et mikroskopikamera tok bilder hvert femtende minutt i ti dager.

VIDEO – Tredjeplass: Se vannlopper føde unger

Andrei Savitsky

Konkurransens tredjeplass tar oss med til fødselen hos verdens mest utbredte vannloppe, Daphnia pulex. Vannloppen er 5 millimeter lang, lever mellom ti og tretti dager og føder mellom to og tjue unger.

Ungene er kloner av moren og blir unnfanget gjennom partenogenese – jomfrufødsel – uten behov for å bli befruktet av en hann.

VIDEO – Fjerdeplass: Nerveceller tar en skarp sving

Dr. Alexandre Dumoulin

Utviklingen av en type nerveceller som kalles aksoner, følger hverandre i en skarp sving langs midtlinjen i et sentralnervesystem – her langs ryggraden til en kylling.

Hos alle høyere organismer, som mennesker, sørger en type spesialiserte celler langs midtlinjen for at aksonene dannes symmetrisk på begge sider.

VIDEO – Femteplass: Malariamygg sikler parasitter

Dr. Sachie Kanatani & Dr. Photini Sinnis

Forskere ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health har klart å filme parasittene (rødt) i spyttet fra snabelen til en hunnmygg.

Spyttet er en blanding av over hundre proteiner som hjelper myggen med å suge det blodmåltidet hun trenger for å legge egg. Samtidig gir spyttet optimale muligheter for å spre sykdommer ved blant annet å holde blodkar utvidet og motvirke koagulering.

VIDEO – Framhevet finalist: Stappmett orm strever med måltid

Yen Fook Chew

En såkalt salbørstemark har problemer med å innta den tiende vannloppen tross iherdige forsøk. Ormens munn suger inn mat.

VIDEO – Framhevet finalist: Bjørnedyr viser muskler

Martin Kaae Kristiansen

Ved hjelp av ulike lyskilder har en dansk fotograf belyst og filmet et bjørnedyrs individuelle muskler i arbeid.

VIDEO – Framhevet finalist: Mosen gror

Wojtek Plonka

Over ti dager har en fotograf filmet hvordan mose vokser og ved hjelp av tråder slår rot på ulike overflater.

VIDEO – Framhevet finalist: Rottehjerneceller bygger bro

Thomas A. Zangle & Soorya Pradeep

Timelapsevideoen følger dannelsen av nerveceller og innbyrdes forbindelser i hjernesenteret hippocampus hos rotter.

VIDEO – Framhevet finalist: DNA-død og deling

Dr. Dylan T. Burnette

Dyrkede menneskeceller illustrerer to DNA-molekyler. Øverst til høyre deler molekylet seg i to, som under celledeling. Nederst til venstre går molekylet i oppløsning.

Alle finalister – og tidligere års vinnere – kan sees på konkurransens hjemmeside.