Lytt her: Planter kan advare om vannmangel

Forskere har tatt opp en rekke lyder som trolig er plantenes rop om hjelp når de mangler vann eller blir skadet.

Tomatplanters lyde optages.

Tomatplantenes lyder kan ikke høres av det menneskelige øret, men med mikrofoner kan forskerne forsterke lyden og høre plantenes spesielle klikking.

© Ohad Lewin-Epstein

Stress kan ramme oss alle. Og ikke bare mennesker. Stress kan nemlig også ramme planter, og ifølge en israelsk studie utgitt i tidsskriftet Cell gir de til og med høylytt beskjed til omverdenen når de for eksempel er tørste eller mister en grein.

Lydene ligger imidlertid i frekvensen 20–100 kilohertz, noe som er så høyfrekvent at vi mennesker ikke kan høre dem.

«Det gir noen korte klikk og høres faktisk litt ut som når man lager popkorn», sier Lilach Hadany, professor i molekylærbiologi ved universitetet i Tel Aviv.

De fascinerende klikklydene vurderes å komme fra ganske små luftbobler som med jevne mellomrom sprekker inne i plantene.

For de stressede plantene registrerte forskerne mellom 30 og 50 klikk i timen, mens de ikke kunne se noen tydelige mønstre i tidsintervallene.

Planter som trivdes, avga derimot mindre enn ett klikk i timen.

Hvem lytter?

Ifølge studien, som tok utgangspunkt i tomat- og tobakksplanter, nådde mengden klikklyder toppen etter fem dager uten vann. Deretter falt mengden klikk helt til plantene sakte tørket ut.

Lydene, som ble tatt opp ved å plassere plantene i en studie sammen med fintfølende opptaksutstyr, viste seg å variere alt etter hvilken type stress plantene var utsatt for.

Ved hjelp av en spesiell algoritme kunne forskerne dessuten finne ut om en plante for eksempel manglet vann eller hadde blitt kuttet i med om lag 70 prosent sikkerhet.

Og den kunnskapen kan vise seg å bli verdifull for eksempel landbrukssektoren siden den kan gi bøndene mer kunnskap om når og hvor mye de skal vanne.

«Vi kunne se at planter som mais-, hvete-, drue- og kaktusplanter også laget lyder når de var stresset, sier Hadany.

Hadanys team har i en tidligere studie vist at urten nattlys, produserer mer nektar når den er omgitt av lyden av bier.

Hun vil finne ut om klikklydene fra tobakk- og tomatplanter kan brukes til å advare andre planter i nærheten hvis de for eksempel er under angrep av dyr, samt om andre organismer kan høre og reagere på lydene, framgår det av tidsskriftet Cell.