TEMA: Kloden omfavner en grønnere framtid

Tema - Prisen på solenergi og vindkraft faller. Batterier blir kraftigere og kraftigere. Og nye teknologier gir håp om en grønnere framtid basert på hydrogen, fusjonskraft og gjenbruksøkonomi. CO2-supertankeren holder på å bremse opp, og i 2019 flatet de globale drivhusgassutslippene ut for første gang på flere år. Samtidig stiger verdens samlede forbruk av bærekraftig energi, og Kina har som verdens største forbruker av kull forpliktet seg til å bli klimanøytrale før år 2060.