Ny rapport: Flere millionbyer er truet av oversvømmelse i 2050

Forskere har funnet en mer presis måte å forutsi hvordan stigende hav vil ramme kystområder rundt i verden. Den nye dataene viser at flere millionbyer er alvorlig truet, og at opp mot 300 millioner mennesker kan være berørt av oversvømmelser om 30 år.

Forskere har funnet en mer presis måte å forutsi hvordan stigende hav vil ramme kystområder rundt i verden. Den nye dataene viser at flere millionbyer er alvorlig truet, og at opp mot 300 millioner mennesker kan være berørt av oversvømmelser om 30 år.

Shutterstock

Forskere har lenge visst at global oppvarming kan gjøre at havet stiger, med konsekvenser for dem som bor nær kysten.

Nøyaktig hvor store de konsekvensene er, har en ny rapport fra organisasjonen Climate Central nå slått fast.

Ved hjelp av den laserbaserte måleteknikken lidar har forskerne beregnet høyde over havet, det såkalte elevasjonsnivå, til ulike kystområder med høy presisjon.

Resultatene viser at tidligere beregninger ikke har vært riktige og at høyere vannstand har mye større konsekvenser enn hittil antatt.

Flere millionbyer risikerer oversvømmelse

Ifølge de nye beregningene vil millionbyer som Shanghai, Bangkok, Mumbai, Dhaka og London være truet av massive oversvømmelser i 2050, mens hele Nederland og Vietnam kan risikere å stå under vann.

Det innebærer at omkring 300 millioner mennesker bor i faresonen for oversvømmelser om bare 30 år.

De nye beregningene er basert på nøyaktig lidar-teknologi, mens tidligere beregninger tok utgangspunkt i radarteknologi, som har hatt problemer med å skille mellom landmasse og for eksempel trær og bygninger.

Kyststrekninger med mange høye bygninger eller tett bevokste områder har blitt regnet som høyere enn det egentlig er, med helt opptil 2,5 meter.

Skroll ned i galleriet vårt for å se noen av de områdene som blir hardest rammet.

Du kan også se Climate Centrals komplette verdenskart her. Merk at det i beregningene ikke er tatt høyde for beskyttende strukturer som for eksempel murer og diker.