Innlandsisen på Grønland blir tykkere

Den globale oppvarmingen smelter isen langs kysten av Grønland – men nye satellittmålinger viser at isen til gjengjeld blir tykkere inne i landet.

Den globale oppvarmingen smelter isen langs kysten av Grønland – men nye satellittmålinger viser at isen til gjengjeld blir tykkere inne i landet.

Shutterstock

Innlandsisen på Grønland holder på å endre form. Langs kysten trekker frontene av isbreene seg tilbake med foruroligende fart, men nye data fra Nasa-satellitten ICESat-2 viser at isen lenger inne i landet samtidig har blitt tykkere.

Årsaken er at den globale oppvarmingen ikke bare smelter isen, men også resulterer i mer nedbør, fordi fordampingen fra havet blir større. Inne over innlandsisen faller nedbøren som snø, og derfor blir isen bygget opp her.

Fra 2003 til 2019 har innlandsisen på Grønland blitt tynnere langs kysten (røde og oransje områder), men er til gjengjeld vokst lengre inn i landet (blå områder).

© Smith et al./Science

Måler med millimeter-presisjon

Satellittens målinger er uhyre nøyaktige. De foregår med instrumentet ATLAS, som skyter laserpulser mot isen og mottar det reflekterte lyset. Dermed kartlegges isens overflate i punkter med 70 centimeters avstand, og høydeforskjeller på helt ned til fire millimeter blir registrert.

Et team av forskere fra flere amerikanske universiteter har nå sammenlignet ICESat-2-målingene fra 2018 og 2019 med resultatene fra den første ICESat-satellitten, som var i aktivitet fra 2003 til 2008. Ved kysten har isen blitt helt opptil seks meter tynnere per år, mens den lenger inne i landet har blitt opp til en halv meter tykkere.

Smeltingen går raskest

Totalt sett har Grønland i gjennomsnitt mistet 200 milliarder tonn is i året, så selv om isen bygges opp inne i landet, kan det ikke kompensere for tapet langs kysten.

Den samme tendensen gjør seg gjeldende på Antarktis, men her er forskjellen mellom innland og kysten mindre, antagelig fordi isbremmene ute i havet bremser isbreenes bevegelse.

ICESat-2-målingene gir forskerne ny innsikt i de mekanismene som styrer isens utvikling i et varmere klima. Dermed kan de bedre forutsi hvor mye vannstanden i havene vil stige de kommende årene.