Topp 5 CO2-utslipp

Hva avgir mest CO2?

Avbrenning av olje og naturgass står for mesteparten av CO2-utslippene, mens planter og verdenshavene skaper litt balanse i regnskapet ved å oppta karbondioksid.

Avbrenning av olje og naturgass står for mesteparten av CO2-utslippene, mens planter og verdenshavene skaper litt balanse i regnskapet ved å oppta karbondioksid.

Shutterstock

Utslipp av CO2 skaper ubalanse

Det er mye som skaper CO2 – alt fra vulkaner som får utbrudd til at du tenner opp grillen.

Men over en årrekke har den menneskeskapte CO2-en steget raskt stigende, og stigningen bringer ubalanse i jordas naturlige økosystem.

CCO2 fra fossile energikilder som olje og naturgass hører ikke naturlig til i atmosfæren. Derfor stiger innholdet av CO2 i atmosfæren når vi utvinner blant annet olje og brenner den.

Derfor er vårt kolossale energiforbruk den primære årsaken til at klodens temperatur stiger.

Se hva som slipper ut mest CO2 i tabellen under.

Her er de største klimasynderne

1. Strøm-produksjon slipper ut mest CO2

Kraftverk

Energiproduksjon er den største kilden til CO2 på kloden.

© Shutterstock
  • Hvor mye CO2 slipper det ut: 32,10 milliarder tonn CO2 i året

Når du tenner lampen eller søker på Google, bruker du strøm.

Og på tross av de siste årenes store framskritt innen vindmøller, vannkraft og solenergi, står brenning av kull og gass fortsatt for det aller meste av den globale strømproduksjonen.

2. Rydding av tropisk regnskog

Felt regnskog i Indonesia

Felling av tropisk regnskog fører til store CO2-utslipp.

© Shutterstock
  • Hvor mye CO2 slipper det ut: 4,8 milliarder tonn CO2 i året

Regnskogene inneholder massevis av trær som absorberer CO2 når de vokser. Men når trærne blir felt og brent, vil den CO2-en de oppbevarer, bli frigjort.

Skogryddingen betyr også at vi mister trær som kan fange opp CO2, og det bidrar til opphopningen av CO2 i atmosfæren.

3. Transport, biler

Trafikkork på motorvei

Personbiler er ikke overraskende en av de tingene som slipper ut mest CO2.

© Shutterstock
  • Hvor mye CO2 slipper det ut: 3,6 milliarder tonn CO2 i året

Du slipper ut CO2 når du kjører bil eller tar bussen fra A til B. Biler, ikke medregnet lastebiler, står for mesteparten av CO2-utslippene i transportsektoren.

4. Industri

Beijing Shougang Industrial Zone

Klodens industri slipper ut 3,25 milliarder tonn CO2 i året, noe som er på topp 5 av CO2-utslipp.

© Shutterstock
  • Hvor mye CO2 slipper det ut: 3,25 milliarder tonn CO2 i året

De drivhusgassene som stammer fra industrien, er forårsaket av brenning av fossilt drivstoff på for eksempel fabrikker.

Tallet dekker også kjemiske prosesser og bearbeiding av metall som danner CO2.

5. Transport, fly

Flytrafikk

Ikke overraskende slipper fly ut mye CO2, og alle millionene flyavganger gir transportformen en høy plassering på listen over hva som slipper ut mest CO2.

© Shutterstock
  • Hvor mye CO2 slipper det ut: 900 millioner tonn CO2 i året

Når du reiser, bruker flyet massevis av drivstoff som kommer fra raffinert olje – et fossilt drivstoff.

I 2018 var det i alt 4,3 milliarder flypassasjerer fordelt på 37,8 millioner avganger.

6. Skip

Yantian Port Free Trade Zone, Shenzhen City

Selv om shipping er på listen over hva som slipper ut mest CO2, er skipstransport fortsatt en av de mest drivstoffeffektive måtene å frakte på når man ser på det volumet skipene frakter.

© Weiming Xie/shutterstock.com
  • Hvor mye CO2 slipper det ut: 900 millioner tonn CO2 i året

Mange av de produktene du finner i butikken, blir laget i utlandet og fraktet hit.

Det skjer gjennom en logistikkjede som går fra produsent til forretning ofte med skipsfrakt.

7. Landbruk

Traktor på kornsåker

Det er særlig kjøttproduksjonen som er den store synderen i landbrukets utslipp av CO2.

© PHILIPPE MONTIGNY/shutterstock.com
  • Hvor mye CO2 slipper det ut: 165 millioner tonn CO2 i året

Landbrukets produksjon av matvarer slipper hvert år ut store mengder CO2.

Og selv om produksjon av plantemat slipper ut litt CO2, kommer mesteparten av landbrukets CO2-utslipp fra produksjon av kjøtt, særlig storfekjøtt.

8. Avfall

søppelfylling

Det er kanskje overraskende å finne avfall og håndteringen av det på en liste over hva som slipper ut mest CO2. Likevel står kompostering, håndtering og forbrenning av avfall for en anselig del av verdens CO2-utslipp.

© Shutterstock
  • Hvor mye CO2 slipper det ut: 26,70 millioner tonn CO2 i året

Avfallshåndtering i form av forbrenning, deponering og kompostering slipper hvert år ut mange millioner tonn CO2 i hele verden.

Bak tallene i tabellen

Tallene tar utgangspunkt den siste oversikten fra Potsdam Insititut for Climate Impact Research, og datasettet PRIMAP-hist, som kombinerer flere ulike publiserte datasett.

PRIMAP-hist inkluderer ikke alle kilder til CO2-utslipp, for eksempel er ikke utslipp fra skogbruk med.

Andre aktører som World Resource Institute har imidlertid brakt en analyse av utslippet av rydningen av tropisk regnskog. Dessuten har franske agenturet Agence international de L'énergie gjennomført beregninger for CO2-utslippene fra transport.

CO2-utslippet i 2020 har vært lavere enn de foregående årene på grunn av reiserestriksjoner og nedstengninger i forbindelse med COVID-19. 2020 er ikke med i beregningene.