Shutterstock

Kan planter få kreft?

Planter kan få kreftlignende utvekster. Men det er fortsatt store forskjeller, blant annet i måten sykdommene oppstår på.

Planter får ofte sykdommer og defekter som minner mye om kreft. Likevel er det tre store forskjeller.

For det første oppstår plantekreft ofte på grunn av infeksjon eller skader fra for eksempel insekter – ikke på grunn av mutasjoner i cellene, som hos dyr og mennesker.

Den andre viktige forskjellen er at kreft hos planter ikke produserer metastaser.

Metastaser er nye kreftsvulster som oppstår fordi kreftceller spres via lymfesystemet eller blodet og slår seg ned andre steder i organismen.

I planter blir cellene der de er.

En infeksjon av jordbakterien Rhizobium radiobacter har utviklet seg til en kreftlignende utvekst på et bøketre.

© Alamy/ImageSelect

Og kreftlignende tilstander er sjelden dødelige for planter. Det skyldes at planter ikke har kritiske organer som kan bli ødelagt.

Hos dyr og mennesker kan kreft for eksempel forhindre leveren i å fungere.