Kan kjøttetere leve av planter?

Kan kjøttetere leve utelukkende av planter – og kan planteetere leve av kjøtt?

Vi mennesker kan biologisk sett betegnes som altetende, omnivorer, og kan altså leve nesten utelukkende av enten kjøtt eller planter.

Mange dyr er også altetende, men noen er såkalte spesialister.

Disse dyrene har problemer med å klare seg med annet enn sin foretrukne mat fordi tannsett og fordøyelse er tilpasset et spesielt kosthold.

Fordøyelsen til kjøttetere og planteetere er bygd opp av de samme elementene, men med ulike størrelser.

Planteetere har vanligvis lange tarmer og en velutviklet blindtarm fordi plantestoffer er vanskelige å bryte ned og fordøye.

Kjøttetere har derimot korte tarmer fordi kjøtt er lett å fordøye. Dyrenes fordøyelsesenzymer er også ulike.

Planteetere har bedre fordøyelse

Planteetere har litt bedre betingelser for å leve av kjøtt enn kjøttspisere har for å leve av planter – fordi fordøyelsen er mer effektiv. Men i det lange løp vil planteeterne antagelig likevel bli syke av feilernæring.

Kjempepandaen er et eksempel på et dyr som har et kosthold som ikke passer til magen. Pandaen lever stort sett bare av bambus, men dyret har fortsatt en rovdyrfordøyelse.

Derfor kan pandaen bare utnytte en brøkdel av næringen i bambusen og må spise nærmest uavbrutt i 12–14 timer hver dag for å få nok næring.