Den kinesiske kjempepandaen bruker det meste av dagen på å spise fordi fordøyelsen ikke er tilpasset bambus.

Kan kjøttetere leve av bare plantekost?

Selv om det er vanskelig, er det faktisk mulig for kjøttetere å leve utelukkende av planter. Pandaen er et godt eksempel.

Vi mennesker kan biologisk sett betegnes som omnivorer, altså altetende. Vi kan leve av nesten bare kjøtt eller bare planter.

Mange dyr er også altetende, men noen er såkalte spesialister som bare til nød kan spise noe annet enn sin naturlige mat.

Dyrene vil ha problemer med å utnytte maten fordi tannsett og fordøyelse er tilpasset et bestemt kosthold.

Pandaer har mager som rovdyr

Kjempepandaen er et eksempel på et dyr som ikke er fullt tilpasset kostholdet.

>> Opplev noen av klodens sjeldneste kjøtt- og planteetere på vår ekspedisjonsreise til Galapàgos.

Pandaen lever stort sett bare av bambus, men fordøyelsessystemet er fortsatt innrettet som et rovdyr.

Derfor kan pandaen bare utnytte en brøkdel av næringen i bambusen og må spise nærmest uavbrutt i 12–14 timer hver eneste dag for å få i seg nok energi.

Planteetere har bedre fordøyelse

Planteetere har litt bedre betingelser for å leve av kjøtt fordi fordøyelsen er mer effektiv, men i det lange løp vil de nok bli syke av feilernæring, siden næringsstoffene i kjøtt er satt sammen på en annen måte enn i planter.

Dyrene kan velge andre typer mat under visse betingelser.

Forskere har blant annet funnet planteetere på isolerte øyer som er omgitt av så ensidig plantevekst at de kan finne på å spise fugleunger eller gnage på skjeletter for å få tak i bestemte mineraler.

Tarmen bestemmer

Fordøyelsen til kjøttetere og planteetere er bygget opp av de samme elementene, men med forskjellige størrelser.

Planteetere har typisk lange tarmer og en velutviklet blindtarm fordi plantestoffer er vanskelige å bryte ned og fordøye.

Kjøttetere har derimot korte tarmer fordi kjøtt er lett å fordøye. Dyrenes fordøyelsesenzymer er også forskjellige, siden planter og kjøtt er bygget opp ulikt.