Shutterstock

Kan det ikke finnes liv uten vann?

Det blir alltid lett etter vann på andre planeter. Kan man ikke tenke seg en livsform uten vann?

Livet på jorden eksisterer i så mange former at det kan være vanskelig å finne fellestrekk.

Det er imidlertid ett behov som går igjen uansett om det dreier seg om mikroskopiske alger, enorme trær, pattedyr, fugler, fisker eller bakterier: Liv er avhengig av vann i flytende tilstand.

Hvis bare vannet er flytende, er livet fleksibelt når det gjelder temperaturen.

Noen dyr kan fungere med en kroppstemperatur på et par grader under null – men bare fordi de inneholder spesielle kjemikalier som hindrer at cellene fryser til is.

I den andre enden av temperaturskalaen lever de termofile – varmeelskende – bakteriene i varme kilder der vannet er nesten kokende.

Kommer vannet over kokepunktet og går over i gassform, er livet ikke mulig lenger.

I de varme kildene i dyphavet, der trykket er så høyt at vannet kan komme opp i en temperatur på flere hundre grader uten å koke, lever imidlertid mange organismer i beste velgående.

Det er altså vannets tilstand og ikke temperaturen som er avgjørende.

Det er naturligvis ikke umulig at det kan finnes livsformer som er basert på et helt annet grunnlag enn det vi kjenner på jorden, men foreløpig er flytende vann forskernes beste kandidat til å være livets viktigste forutsetning.