Tropisk hav smelter isen i Antarktis

Forklaringen på at nedsmelting i Antarktis skjer om vinteren, skal finnes mange tusen kilometer unna.

Antartica sunset

De siste tiårene har isen i Antarktis skrumpet inn, og det skyldes i stor grad at det kalver isfjell av breene ved Amundsenhavet vest i Antarktis.

Forskerne har fundert på hvorfor nedsmeltingen hovedsakelig skjer i løpet av den antarktiske vinteren, men nå har forskere ved University of Washington i Seattle tilsynelatende funnet svaret.

Forklaringen skal finnes mange tusen kilometer borte i tropedelen av Stillehavet, som de siste 30 årene er blitt stadig varmere og derfor har skapt en såkalt rossbybølge i atmosfæren. Denne bølgen er enorme svingninger i luftstrømmene, som har stor betydning for værutviklingen verden over.

Forskerne lagde en klimamodell som simulerte de siste tiårenes klimaendringer vest i Antarktis. Der har lufttemperaturen steget mer enn 2,4 grader; det er rekord for kontinentet.

Først da modellen tok hensyn til vanntemperaturen i tropedelen av Stillehavet og de påfølgende endringene i de atmosfæriske luftstrømmene, ble ligningen løst.

Forskerne advarer og sier at oppvarmingen av tropedelen av Stillehavet trolig vil fortsette å øke i mange tiår fremover, noe som vil få store konsekvenser for nedsmeltingen av Antarktis.