Shutterstock

Hvorfor er is glatt?

Det som gjør at du glir på den glatte overflaten, er faktisk ikke is – men flytende vann.

Is er glatt på grunn av det såkalte før-smelte-laget – en tynn hinne av flytende vann på isens overflate, som eksisterer ned til -33 °C.

En usikker oppbygning

Laget oppstår fordi det øverste laget vannmolekyler bare er bundet nedover og ikke oppover.

© Claus Lunau

Svake bindinger gjør isen glatt

Ved overflaten er molekylene bare bundet nedover og oppfører seg som flytende vann, noe som gjør isen glatt.

Molekyler forskyver seg

Lenger under overflaten beveger molekylene seg en smule i forhold til hverandre, noe som svekker isen.

Krystallgitter gir styrke

Dypt i isen sitter alle molekylene helt fast og stramt arrangert i et ensartet krystallgitter. Det gjør isen sterk.