Siden 1960-tallet har forskere hatt en teori om hvordan undervannsistappene blir dannet. I 2011 ble prosessen bekreftet.

© US ANTARCTIC PROGRAM

Hva er undervannsistapper?

Istapper dannes av vanndråper som fryser til is når de renner nedover. Hvordan kan de oppstå under vann?

I 2011 ble to undervannsfotografer fra BBC de første som klarte å filme prosessen der de spektakulære undervannsistappene ble dannet under havisen i Antarktis.

Siden 1960-tallet har forskere kjent til naturfenomenet, som forekommer i vinterperioden, mens havisen blir dannet i polområdene.

Strøm fryser havvannet

Undervannsistapper oppstår når konsentrert saltvann som er hopet opp i små lommer i havisen, blir presset ned i vannet.

Det konsentrerte saltvannet har høyere tetthet og lavere temperatur enn resten av havvannet.

Strømmen av kaldt saltvann får havvannet til å fryse rundt den. Dermed dannes det en istapp.

Istappene er dødelige for havdyr

Når undervannsistappen når havbunnen, brer den seg ut og kapsler inn havdyrene i is.

Hvis istappene vokser seg lange nok, treffer de til slutt havbunnen.

Her fortsetter de å spre seg ut til sidene og skaper et flere centimeter tykt lag av is som dreper sjøstjerner, sjøpinnsvin og andre dyr som ikke rekker å komme seg i sikkerhet raskt nok. Dyrene blir kapslet inn i isen og fryser i hjel.

Istappene er ikke særlig solide og kan derfor bare vokse seg store under veldig rolige strømforhold. Hvis de skal kunne nå bunnen, kan ikke dybden være over fem meter.

Saltvann skaper dødelige istapper

Når havet i polområdene fryser til is, dannes det enorme istapper under vann, og de er livsfarlige for dyrene på havbunnen.