Kan istapper også oppstå under vann?

I et naturprogram på TV så jeg istapper som åpenbart er dannet under vann. Men hvordan er det i det hele tatt mulig?

Undervandsistap og dykker
© US Antarctic Program

Undervannsistapper er lange rør av is som vokser nedover mot havbunnen fra undersiden av havisen i Arktis og Antarktis.

Istappene har vært kjent siden 1960-tallet, men det at de ble dannet, ble første gang filmet i 2011 av tv-kanalen BBC til serien Frozen Planet.

Istap fra havisen naar bunden
© BBC

Undervannsistapper kan bare dannes i saltvann. Når vannet fryser, ordner vannmolekylene seg i et krystallgitter som saltet ikke kan inngå i. Derfor dannes det saltvannslommer i isen.

Istapper er flytende på innsiden

Vannet i hulrommene fortsetter å være flytende fordi det høye saltinnholdet senker frysepunktet, og siden det salte vannet også er tungt, siver det ned gjennom sprekker i isen.

På undersiden møter de tynne og veldig kalde vannstrømmene havvannet, som har lavere saltinnhold. Derfor fryser det til is rundt strømmene.

Supersaltvann danner istapper

Istapper under havisen oppstår når vanlig havvann fryser til is rundt tynne strømmer av ekstra salt vann.

Kulden skiller salt fra vand
© Ken Ikeda Madsen

Kulden skiller salt fra vann

I polarområder kan luften kommer ned i 20–40 minusgrader. Havvannets frysepunkt er –2 °C, og derfor fryser overflaten til is. Når det skjer, skilles saltet ut fra vannet og samler seg i hulrom i isen.

Havvand fryser til en istap
© Ken Ikeda Madsen

Hulrom blir supersalte

I hulrommene dannes det lommer av supersalt vann som er flytende ved –10 °C og samtidig svært tungt. Derfor søker det ned mot undersiden av isen, der det siver ut i tynne strømmer.

Havvand fryser til en istap
© Ken Ikeda Madsen

Havvann fryser til en istapp

Fordi supersaltvannet er så kaldt, fryser det vanlige vannet rundt strømmen til et skall av is med saltvann på innsiden. Hvis istappen når ned til havbunnen, kan den fange bunndyr, som sjøstjerner.

Marinbiologen Andrew Thurber ved det statlige universitetet i Oregon er en få dykkere som har sett en undervannsistapp i virkeligheten. Han beskriver det som «en kaktus blåst i glass og snudd på hodet».

Istappene er utrolig sårbare og går i stykker ved den minste berøring.