Svart is på veien

Hva er svart is?

Svart is oppstår ofte når smeltevann fra snø i veikanten renner over veien og fryser til et speilglatt og usynlig lag is i løpet av natten.

Svart is oppstår ofte når smeltevann fra snø i veikanten renner over veien og fryser til et speilglatt og usynlig lag is i løpet av natten.

Shutterstock

Svart is gjør veien glatt

De farligste forholdene oppstår når is eller snø som er på vei ned gjennom atmosfæren, smelter i et varmt luftlag og så fryser igjen når den treffer en kald veibane. Resultatet er en slags usynlig glasur som kalles «svart is», «speilis», «væris» eller rett og slett «hålke».

Problemet er ikke bare at det er veldig glatt, men at folk ikke kan se denne isen. Dermed vet de ikke hvor det er veigrep og hvor de vil skli ukontrollert av gårde.

Fenomenet kan også oppstå etter regnvær, hvis veitemperaturen senere faller til under 0 °C. Da vil den våte veibanen fryse til. Den ser ufarlig ut, men i realiteten er den forrædersk glatt.

Som regel oppstår svart is ved at smeltevann fra snø flyter ut på veibanen i løpet av dagen. Om natten faller temperaturen, og vannet fryser til is.

Svart is – dagtemperatur smelter snø og is
© Ken Ikeda Madsen

Dagtemperatur smelter snø og is

I dagtimene stiger temperaturen til over frysepunktet. Det får snø og is fra for eksempel snø i veikanten til å smelte.

Svart is – Vann vasker vekk veisalt
© Ken Ikeda Madsen

Vann vasker vekk veisalt

Smeltevannet renner over veibanen. Det tar med seg eventuelt veisalt, slik at veibanen er enda mer utsatt for frost.

Svart is – Nattefrst danner et svart lag av is
© Ken Ikeda Madsen

Nattefrost danner et svart lag av is

I løpet av kvelds- og nattetimene faller temperaturen til under 0 °C. Smeltevannet på veibanen fryser til is, som er så gjennomsiktig at den svarte, asfalterte veibanen er synlig gjennom den.

Svart is finnes på havet

Gjennomsiktig is kan også være en betydelig trussel mot skipsfarten.

Rundt på verdenshavene kan det flyte isfjell som er skapt under høyt trykk inne i isbreer. Når isen presses hardt nok sammen, blir den gjennomsiktig.

VIDEO: Svart is skaper enormt sammenstøt

  1. desember 2013 la et lag av svart is seg på hovedveien Interstate 290 i USA, da regn traff den kalde veibanen og straks frøs til is. Tre vogntog og over 60 biler tørnet sammen på en strekning på om lag 500 meter.

Isen hadde lagt seg på nedkjøringen fra en bakke, så trafikantene oppdaget først kollisjonen når de hadde passert bakketoppen.

Da var det for sent å bremse, og kjedekollisjonen ble uunngåelig.