Hvorfor legger hunder hodet på skakke?

Når jeg snakker til hunden min, ser den på meg og legger hodet på skakke. Prøver den å tyde hva jeg sier, eller hva som foregår?

© Mary Swift/Shutterstock

Mange hundeeiere opplever at hunden legger hodet på skakke når de hører setninger som «Skal vi gå tur?», «Vil du ha en godbit?» og «Hvor er ballen?».

Ifølge et ungarsk forskerteam er hodebevegelsen et uttrykk for økt oppmerksomhet og mental bearbeiding av gjenkjennelig informasjon i menneskelig tale.

Opplærte hunder skakker på hodet

Forskerne studerte 40 hunder og analyserte hvordan de beveget hodet da eierne ba dem om å finne en kjent leke. Studien avslørte at hunder som hadde lært ordet for leken, var mer tilbøyelige til å legge hodet på skakke.

Hunder som hadde blitt opplært til å kjenne igjen ordet, skakket på hodet 43 prosent av gangene når eieren nevnte leken, mens dette bare skjedde 2 prosent av gangene hos hunder som ikke hadde lært ordet for leken.

Konklusjonen var derfor at hunder legger hodet på skakke når de gjenkjenner og bearbeider informasjon som er relevant og meningsfull for dem.

Hodebevegelsen kan skyldes at hundens hjerne, i likhet med vår, består av to hjernehalvdeler som behandler ulike signaler. Forskerne antar derfor at de kjente ordene stimulerer den ene hjernehalvdelen mer enn den andre, noe som får hunden til å legge hodet på skakke.