Shutterstock
Insekter

Hvorfor flokker insekter seg rundt kunstig lys? Nå mener forskere å ha funnet forklaringen.

Månelys ser ikke ut til å spille en rolle, noe som tidligere har blitt framholdt som en forklaring.

Menneskeskapt lysforurensning har blitt utnevnt som en av de store skurkene bak den globale insektdøden, og forskere har tidligere oppfordret oss til å huske å skru av lyset for å redde de viktige dyrene.

Men hvorfor flokker insekter seg i det hele tatt rundt de kunstige lyskildene?

En av de tidligere teoriene var at de bruker månelys til å navigere om natten, og at de kunstige kildene skaper forvirring.

Men det forklarer ikke hvorfor insekter som bare flyr om dagen, også samles seg rundt lys.

Nå har forskere fra Imperial College London filmet insekter i naturen for å oppklare hva som egentlig ligger bak fenomenet.

Forskerne brukte blant annet høyhastighetskameraer og såkalt bevegelsessporing for å kartlegge i detalj bevegelsene til mange ulike insekter rundt det kunstige lyset.

En av oppdagelsene fra videoene er at insektene holder ryggen mot lyset, noe som får forskerne til å konkludere med at de kunstige lyskildene utløser en såkalt dorsal lysrespons.

Denne responsen finnes blant annet hos noen fisker og mange insekter og er en slags snarvei når dyrene raskt skal finne ut hvilken vei som er opp.

Fanget i dødsspiral

Siden direkte solstråler alltid er parallelle med hverandre, kan insektene bruke dem til å holde stø kurs.

Men rundt kunstige lyskilder får den samme lysresponsen insektene til å fly i ring rundt lyset. De blir fanget i en dødsdans der orienteringsevnen er satt totalt ut av spill.

Selv i naturlige omgivelser, som for eksempel ved daggry eller skumring, kan refleksen angivelig forvirre de små flyverne.

Studien avslørte også at noen insektarter ikke er like avhengige av refleksen, og at for eksempel bananfluer ikke blir fanget av det kraftige lyset.

Selve lysresponsen har vært kjent i flere tiår, men det er angivelig første gang den har blitt brukt som en mulig forklaring på det gamle spørsmålet.

Roman Goulard ved universitetet i Lund har ikke vært involvert i denne studien, men har selv forsket på hvordan lys påvirker insekter.

«Det er en veldig plausibel forklaring at den dorsale lysresponsen skaper denne roterende atferden», sier han til bladet New Scientist.

Studien har fortsatt ikke gjennomgått fagfellevurdering, som er en del av kvalitetssikringen av vitenskapelige utgivelser, men er lagt ut på forpubliseringstjenesten biorxiv.