Hvorfor er det kaldere på Sydpolen enn på Nordpolen?

Sydpolen har vesentlig lavere tempera-turer enn Nordpolen, noe som i hovedsak skyldes to vesentlige forskjeller – høyden over havet og avstanden til åpent hav. Nordpolen befinner seg midt i Nordishavet, og selv om vannmassene er dekket av is, vil varmen fra havstrømmene føre energi opp gjennom isen. Sydpolen ligger derimot på et kontinent, nemlig Antarktis, og der er det ingen varmetransport fra havstrømmer under isen – og den nærmeste avstanden til isdekket hav er mer enn 500 kilometer. Dessuten er det som nevnt stor forskjell på hvor høyt over havet de to stedene ligger.

© Photo by Danielle Barnes on Unsplash

Sydpolen har vesentlig lavere tempera-turer enn Nordpolen, noe som i hovedsak skyldes to vesentlige forskjeller – høyden over havet og avstanden til åpent hav.

Nordpolen befinner seg midt i Nordishavet, og selv om vannmassene er dekket av is, vil varmen fra havstrømmene føre energi opp gjennom isen.

Sydpolen ligger derimot på et kontinent, nemlig Antarktis, og der er det ingen varmetransport fra havstrømmer under isen – og den nærmeste avstanden til isdekket hav er mer enn 500 kilometer.

Dessuten er det som nevnt stor forskjell på hvor høyt over havet de to stedene ligger.

Den som står på Nordpolen, står bare noen få meter over havet, mens man befinner seg i nesten 3000 meters høyde når man har føttene plantet på Sydpolen.

Høyt over havet synker også lufttrykket, noe som i seg selv kan føre til svært lave temperaturer.