Shutterstock

Hvordan ville Grønland sett ut uten innlandsis?

Hva ville man få se hvis man tenkte seg at ismassene på Grønland smeltet?

Fjernet man all isen fra Grønland, ville man oppdage at det midt på den sentrale delen av verdens største øy strekker seg en kjempestor, avlang senkning som ligger under havflaten.

Den har oppstått fordi vekten av det flere kilometer tykke islaget har bidratt til å presse ned fjellene.

Men det betyr også at hvis isen virkelig forsvant, ville landet etter hvert heve seg.

Dersom isen forsvant helt, ville landskapet fortsette med å heve seg i flere tusen år helt til det ble likevekt.

Grønland ville da sett helt annerledes ut. De bratte, svarte østgrønlandske basaltklippene ville rage dobbelt så høyt opp som nå, og store deler av de sentrale områdene ville vært gjennomskåret av lange og dype fjorder.

Kanskje ville Grønland også bli dekket av lynghei og barskog, som var tilfellet for cirka 2,3 millioner år siden.

Samtidig ville verdenshavene ha steget med omkring 6,5 meter. Så mye vann er det bundet i ismassene.

Den grønlandske innlandsisen er den siste resten av de enorme ismassene som dekket store deler av den nordlige halvkulen under siste istid.

De største istykkelsene er målt til omkring 3,2 kilometer, og glasiologene regner med at de eldste delene av isen er 250 000 år gamle.

Når isen smelter og isbreene kalver, forsvinner det hvert år 600 kubikkilometer av den grønlandske innlandsisen.

Men denne mengden blir oppveid av en nesten tilsvarende mengde is fra det årlige snøfallet, så alt i alt forblir isdekket det samme.