Shutterstock

Hvordan vil Jorden se ut i fremtiden?

Kan man vite hvordan kontinentene vil flytte seg de neste 250 millioner årene?

Det er faktisk mulig å danne en brukbar prognose for hvordan kontinenter og hav vil være plassert i en fjern fremtid. Jordens kontinenter ligger på plater som utgjør den ytterste delen av kloden, og som beveger seg i forhold til hverandre. Prosessene bak disse bevegelsene er ganske godt dokumentert.

Fra satellittmålinger kjenner man nøyaktig hvilken hastighet platene beveger seg med. Hvis vi forutsetter at bevegelsene fortsetter uforandret i fremtiden, kan forskerne regne seg frem til Jordens frem- tidige utseende. I så fall vil Afrika, Europa og Asia med tiden flytte seg østover. Antarktis og Sør-Amerika vil drive nordover, mens Nord-Amerika først vil bevege seg vestover og senere østover.

Middelhavet vil bli lukket i sammenstøtet mellom Europa og Afrika. Dette betyr at alle de nåværende kontinentene vil ha samlet seg til ett stort superkontinent om 250 millioner år, slik de også var det for 250 millioner år siden. Som andre fremtidsprognoser må også denne vurderes kritisk, for ingen kan vite om dagens prosesser bare kan fremskrives.

Geologene vet blant annet at kontinenter kan brekke på midten og skape nye for- flytninger. Det har skjedd tidligere i Jordens historie og vil sikkert skje igjen i fremtiden.