Shutterstock
Hvordan oppstår havstrømmene?

Hvordan oppstår havstrømmene?

Hvilke mekanismer setter i gang havstrømmene? Og er det fare for at for eksempel klimaendringer kan gjøre at Golfstrømmen går i stå?

Havstrømmene kan sammenliknes med gigantiske transportbånd som flytter millioner av tonn vann rundt på kloden. Vannet strømmer fordi det blir påvirket av vind, vannets saltinnhold og temperatur, havbunnens topografi og jordrotasjonen. Et godt eksempel er det som kalles havstrømmenes globale transportbånd – en rekke innbyrdes forbundne havstrømmer som sirkulerer rundt det meste av Jorden. Øst for Grønland oppstår drivkraften som setter transportbåndet i bevegelse. Når havisen dannes, blir saltet igjen i vannet, som dermed blir tyngre og synker til bunns. Der hindrer landskapet på havbunnen at vannet kan komme lenger nordover, og i stedet begynner vannmassene den lange reisen sørover.

I Indiahavet og Stillehavet beveger det kalde vannet seg nordover igjen, og landskapet på bunnen får det til å stige slik at det blir varmet opp. Nær overflaten begynner det på veien tilbake, godt hjulpet av vinder fra nord som får overflatestrømmen til å bevege seg sørover. Hele turen tar cirka tusen år å fullføre. Hvis oppvarmingen av kloden fortsetter, vil en del av innlandsisen på Grønland smelte og ferskvann strømme ut i havet.

Noen forskere tror det vil hindre at det saltholdige vannet synker ned mot bunnen. Det kan føre til at transportbåndet og dermed også Golfstrømmen går i stå.