Hvordan ble dinosaurene så store?

Noen dinosaurer var ti ganger så tunge som dagens største landdyr. Hvorfor har ikke for eksempel elefanter fått samme størrelse?

© Shutterstock

De største dinosaurene var såkalte sauropoder – langhalsede planteetere som kunne veie over femti tonn og måle mer enn tretti meter fra hode til hale.

Størrelsen skyldtes blant annet et varmere klima enn i dag, og at atmosfærens innhold av CO2 var over fire ganger så høyt.

Forholdene ga gode betingelser for plantelivet slik at de langhalsede dinosaurene kunne spise seg store. Med den lange halsen kunne sauropodene nå mat i høyden og til sidene uten å bevege seg så mye.

De voldsomme kroppene og lange, kraftige halene var god beskyttelse mot rovdinosaurer som T. rex, og den høye vekten kan ha hjulpet sauropodene med å holde kroppstemperaturen konstant.

Luftige knokler førte til dinosaurene kraftig vekst

Selv om dagens landpattedyr hadde fått de samme gunstige forholdene, ville de ikke kunne nå samme størrelse som dinosaurene.

De to dyregruppene er i bunn og grunn utstyrt med en veldig ulik fysikk.

Pattedyr føder levende unger – og jo større dyret er, desto færre unger får det, og jo lengre tid varer graviditeten. Slike ulemper hadde ikke dinosaurene, som la egg.

I tillegg var dinosaurene, akkurat som fugler, utstyrt med luftsekker i knoklene som var med på å fordele oksygenet i kroppen. De hule knoklene var sterke, men lettere enn de mer massive knoklene hos pattedyr.

Hvis et pattedyr skulle nå samme størrelse som sauropodene, ville det bli knust under sin egen vekt.